Poängsättning av ansökan i bio- och miljövetenskapliga fakultetens magisteransökan
Direktiven gäller dig som söker till utbildningsprogram vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid ansökningen vintern 2021-2022 och våren 2022.
Direktiven till motivationsbrevet (alla program)

Motivationsbrevet används vid bedömningen av om den sökande är motiverad och kapabel till att avlägga magisterexamen i det utbildningsprogram till vilket hen söker.

I motivationsbrevet beskriver den sökande sina motiv för:

 • Varför söker du till magisterprogrammet?
 • På vilket sätt stöder dina tidigare studier studierna i magisterprogrammet?
 • På vilket sätt kompletterar och breddar studierna i magisterprogrammet dina tidigare studier?
 • Beskriv dina akademiska och professionella målsättningar och specifiera hur en examen i detta magisterprogram skulle hjälpa dig att nå dessa mål.

Språket i motivationsbrevet

Språket i motivationsbrevet beror på programmet du söker till. Om du söker till ett mångspråkigt magisterprogram för att avlägga en engelskspråkig examen bör du skriva motivationsbrevet på engelska. Om du söker till ett mångspråkigt magisterprogram för att avlägga examen på finska eller svenska kan du skriva motivationsbrevet på engelska, finska eller svenska. Vid bedömningen av motivationsbrevet beaktas också språkdräkten.

Motivationsbrevets längd

Längden på motivationsbrevet varierar i de olika magisterprogrammen. Motivationsbrevet skrivs i ansökningsblanketten och det utrymme du har till ditt förfogande är begränsat. I vidstående tabell kan du se vilken är motivationsbrevets största tillåtna längd i varje magisterprogram.

Magisterprogrammets namn Motivationsbrevets högsta tillåtna längd (mellanslagen medräknat)
Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi 8000 tecken 
Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper 3000 tecken
Magisterprogrammet i växtbiologi 3000 tecken
Magisterprogrammet i neurovetenskap 8000 tecken
Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet Se nedan

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet

Frågan 1: Why are you applying to this Master's Programme? (500 tecken mellanslagen medräknat)

Frågan 2: b) How do your previous studies enable you to succeed in the studies of this Master's Programme? (2000 tecken mellanslagen medräknat)

Frågan 3: c) How do the studies in this Master's Programme complement your previous studies and broaden your knowledge? (1500 tecken mellanslagen medräknat)

Frågan 4: d) Please specify how studying in this Master's Programme would further your career objectives and what academic and professional goals you hope to reach by completing this Master's Programme (1500 tecken mellanslagen medräknat).

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (EEB)

Valet av studerande till magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi baserar sig på följande kriterier som vart och ett ger 0–10 poäng:

 • De tidigare studiernas lämplighet för EEB-magisterprogrammet
 • Studieframgången (vitsord, studietakt) i de lämpliga tidigare studierna som krävs för EEB-programmet
 • Ett motivationsbrev.

Minsta godkända poängtal för varje kriterium är 6 poäng.

Till stöd för ansökan kan bifogas arbetsintyg eller handledarutlåtanden över forskningsarbete inom magisterprogrammets vetenskapsområde. Eventuell erfarenhet av forskning bedöms som en del av bedömningen av de tidigare studiernas lämplighet.

Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper

Första stadiet

Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakukelpoiset hakijat arvioidaan hakuasiakirjojen perustella seuraavin kriteerein, joista kukin pisteytetään seuraavasti:

 1. De tidigare studiernas lämplighet för det magisterprogram som ansökan gäller (0–25). Minsta antal poäng för att bli vald till intervju: 10 poäng.
 2. Studieframgången i de tidigare studier som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller (0–20). Minsta antal poäng för att bli vald till intervju: 8 poäng.
 3. Laboratoriefärdigheter och praktisk erfarenhet av forskningsarbete (0–10). Minsta antal poäng för att bli vald till intervju: 4 poäng.
 4. Ett motivationsbrev (0–5). Minsta antal poäng för att bli vald till intervju: 2 poäng.

För varje kriterium bör man få minst 40% av högsta möjliga antal poäng. Den sökande bör få minst 10 poäng för kriteriet tidigare studiernas lämplighet, 8 poäng för studieframgången, 4 poäng för laboratoriefärdigheter och praktisk erfarenhet av forskningsarbete och 2 poäng för motivationsbrevet för att bli vald till intervjudelen.

I det första stadiet rangordnas sökande som har fått minst 35 poäng i den ordning som bestäms av poängen, och av dessa sökande går maximalt de 40 bästa vidare till en videointervju i det andra stadiet av bedömningen.

Till stöd för ansökan kan bifogas arbetsintyg eller handledarutlåtanden över forskningsarbete inom magisterprogrammets vetenskapsområde. De stöder ansökningsblankettens frågor om arbetserfarenhet av laboratoriearbete och forskning.

Andra stadiet

Videointervjun består av en viss mängd på förhand bestämda frågor, och för varje fråga bedöms svaren på skalan 0–15. Det slutliga poängtalet för intervjun fås genom att räkna ut medelvärdet för svarspoängen. En sökande bör få minst 8 poäng för intervjun för att kunna bli antagen.

Intervjun ordnas som en videointervju på distans via det program som meddelas senast i inbjudan. Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper är ett flerspråkigt utbildningsprogram. Intervjun hålls i huvudsak på engelska. Sökande som vill avlägga examen på finska eller svenska kan dock be att intervjun hålls på det språk som de har angett som examensspråk på ansökningsblanketten. 

Urvalet

Urvalet baserar sig på det sammanlagda antalet poäng som den sökande har fått i bedömningens två steg. Högsta möjliga poängtal är 75. För att bli antagen måste den sökande få minst 48 poäng sammanlagt. På basis av totalpoäng antas maximalt de 20 bästa sökandena. Övriga sökande som uppnått minst 48 poäng totalt placeras på en reservlista.

Om två eller fler sökande har samma poäng efter bedömningen avgörs deras inbördes ordning i första hand av intervjun, i andra hand de lämpliga tidigare studierna, i tredje hand studieframgången och i fjärde hand motivationsbrevet.

Magisterprogrammet i växtbiologi

 Alla ansökningsbehöriga sökande bedöms på basis av ansökningsdokumenten och enligt vissa kriterier, som vart och ett ger 0–10 poäng:

 • De tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammet i botanik
 • Studieframgången (vitsord, studietakt) i de lämpliga tidigare studierna som krävs för programmet
 • Ett motivationsbrev.

Minsta godkända poängtal för varje kriterium är 6 poäng.

Om två eller fler sökande har samma poäng efter bedömningen avgörs deras inbördes ordning i första hand av de lämpliga studierna, i andra hand studieframgången och i tredje hand motivationsbrevet.

Magisterprogrammet i neurovetenskap

Du måste välja studieinriktning på ansökningsblanketten, men valet är inte bindande.  Studieinriktningen beaktas vid bedömningen av lämpligheten i den sökandes tidigare studier och motivationsbrevet. Till stöd för ansökan kan bifogas arbetsintyg eller handledarutlåtanden över forskningsarbete inom magisterprogrammets vetenskapsområde.

Första stadiet

I det första stadiet bedöms alla ansökningsbehöriga sökande på basis av ansökningsdokumenten och enligt vissa kriterier, som vart och ett poängsätts enligt följande:

 1. De tidigare studiernas lämplighet för det magisterprogram som ansökan gäller (0–5 poäng)
 2. Studieframgången i de tidigare studier som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller (vitsordsnivå och i vilken takt studierna har framskridit i förhållande till studietiden) (0–5)
 3. Ett motivationsbrev (0–5)

I det första stadiet rangordnas sökande som har fått minst 11 poäng i den ordning som bestäms av poängen, och av dessa sökande går maximalt de 40 bästa vidare till en videointervju i det andra stadiet av bedömningen.

Sökande som ansöker på grundval av yrkeshögskoleexamen utvärderas samtidigt och på samma sätt som övriga sökande, men för de förstnämnda räknas som merit minst ett års erfarenhet av arbete i en vetenskaplig forskningsgrupp efter avlagd examen. Arbetet ska i betydande grad ha bestått av självständig forskning. Forskningserfarenhetens längd och natur ska tydligt framgå av ett arbetsintyg eller utlåtande av arbetshandledaren som bifogas till ansökan. Den sökandes erfarenhet av forskningsarbete bedöms i det första stadiet i samband med bedömningen av de tidigare studiernas lämplighet.

Andra stadiet

Under intervjun ställs vissa på förhand bestämda frågor i syfte att komplettera ansökningsdokumentens uppgifter om tidigare studier, målsättningar och eventuell forskningserfarenhet. Intervjuerna poängsätts enligt skalan 0–5. För att beaktas i antagningen krävs det att den sökande deltar i intervjun.

Intervjun ordnas som en videointervju på distans via det program som meddelas senast i inbjudan.Intervjun hålls i huvudsak på engelska. Sökande som vill avlägga examen på finska eller svenska kan dock be att intervjun hålls på det språk som de har angett som examensspråk på ansökningsblanketten.

Urvalet

Urvalet baserar sig på det sammanlagda antalet poäng som den sökande har fått i bedömningens två steg. För att bli antagen måste den sökande få minst 16 poäng sammanlagt. På basis av totalpoäng antas maximalt de 20 bästa sökandena.

Om två eller fler sökande har samma poäng efter bedömningen avgörs deras inbördes ordning i första hand av intervjun, i andra hand de lämpliga tidigare studierna, i tredje hand studieframgången och i fjärde hand motivationsbrevet.

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (ECGS)

.

Information uppdateras på svenska senast 30.11.2021.

---

 

 

The applicability of prior studies is assessed on the scale 0–10 and its weight is 50% of the overall score. Applicants must receive at minimum 6 points for the applicability of studies. The applicability of studies will be scored based on the criteria of the study track indicated by the applicant on the application form.

The applicability of prior studies to the Study Track in Environmental Change (EC) will be scored as follows:

 • 10 points: The applicant has a first-cycle degree in biological and environmental sciences (environmental sciences, ecology), agriculture and forestry (e.g., microbiology, soil science) or other natural sciences (geography) or applied sciences, which corresponds to one or more discipline modules of the EC study track.
 • 9 points: The applicant has a first-cycle degree in some other than the above fields of biological and environmental sciences (laboratory sciences, cellular and molecular biology), fields of agriculture, forestry or natural sciences (geology, mathematics, chemistry), field of technology or laboratory sciences (biochemistry, cellular biology), which offers adequate qualifications for EC study track, or other natural sciences focused first-cycle higher education degree with a strong component of environmental sciences (60–90 cr).
 • 8 points: The applicant has a first-cycle degree in related fields or applied sciences with approximately 35–60 cr of applicable studies.
 • 7 points: A first-cycle degree with an emphasis on natural sciences, social sciences or practical studies with approximately 25–35 cr of applicable studies.
 • 6 points: A first-cycle degree in natural sciences, technology, etc. with approximately 25 cr of applicable studies.
 • 5 points: Other first-cycle degree, less than 25 cr of applicable studies
 • 4 points: Other first-cycle degree, no applicable studies

Information uppdateras på svenska senast 30.11.2021.

--

 

The applicability of prior studies is assessed on the scale 0–10 and its weight is 50% of the overall score. Applicants must receive at minimum 6 points for the applicability of studies. The applicability of studies will be scored based on the criteria of the study track indicated by the applicant on the application form.

The applicability of prior studies to the Study Track in Global Sustainability (GS) will be scored as follows:

 • 10 points: The applicant has a first-cycle degree in social sciences, economics, history, philosophy, humanities or applied sciences, which corresponds to one or more discipline modules of the GS study track.
 • 9 points: The applicant has a first-cycle degree in other than social sciences which does not directly correspond with a discipline module of the GS study track but offers adequate qualifications for GS studies, or a multidisciplinary first-cycle higher education degree with strong emphasis on social sciences (60–90 cr).
 • 8 points: The applicant has interdisciplinary or applicable first-cycle degree in natural sciences with approximately 35–60 cr of applicable social sciences.
 • 7 points: The applicant has interdisciplinary first-cycle degree focused on natural sciences or applied sciences with approximately 25–35 cr applicable studies.
 • 6 points: The applicant has first-cycle degree in natural sciences or technology, the applicant has approximately 25 cr of applicable studies.
 • 5 points: The applicant has other first-cycle degree, less than 25 cr of applicable studies.
 • 4 points: The applicant has other first-cycle degree, no applicable studies.

Information uppdateras på svenska senast 30.11.2021.

--

 

Previous study performance will be assessed on the basis of the degree which serves as the grounds for the application. Previous study performance is assessed on the scale 0–10 and its weight is 25% of the overall score. Applicants must receive at minimum 6 points for previous study performance.

Information uppdateras på svenska senast 30.11.2021.

--

 

The motivation letter is assessed on the scale 0–10 and its weight is 25% of the overall score. Applicants must receive at minimum 6 points for the motivation letter.

See above the instructions for the motivation letter.

The number of characters in the motivation letter is limited. The motivation letter is scored as follows:

 • 10 points: The applicant knows how to explain why they are applying to this particular programme, how their prior studies provide a basis for the studies and how the studies chosen by them increase their skills and expertise. The applicant has a realistic understanding of the content and opportunities of ECGS. Especially for the score of 10: The applicant is capable of describing their goals related to professional life or postgraduate studies after having completed a master’s degree in the ECGS programme.
 • 9 points: The applicant knows how to explain why they are applying to this programme, how their prior studies provide a basis for the studies and how the studies chosen by them increase their skills and expertise. The applicant has a realistic understanding of the content and opportunities of ECGS. The goals are unclear or very general.
 • 8 points: The applicant knows why they are applying to the programme, knows how to explain their prior studies and describe what they want to learn in ECGS studies. The applicant has a realistic understanding of the content and opportunities of ECGS.
 • 7 points: The applicant knows why they are applying to the programme, knows how to explain their prior studies.
 • 6 points: The applicant talks about their prior studies and extensively about their willingness to learn more.
 • 5 points: The applicant does not answer questions posed or the answers are very general and idealistic.
 • 4 points: The applicant does not say anything about their motivation or the text does not contain an understandable message.