Studiehandbok som bilaga i magisteransökan
Dessa anvisningar gäller dig ifall du söker till utbildningar som inleds hösten 2022.

Förutom ett studieutdrag ska du också bifoga en studiehandbok som innehåller detaljerade uppgifter över de studier som ligger till grund för din ansökan till det magisterprogram du valt.

 Följande uppgifter ska framgå av studiehandboken:

  • Vilken litteratur de genomförda kurserna baserar sig på.
  • De genomförda kursernas nivå (grundstudier, ämnesstudier, fördjupade studier).
  • Vilka arbetssätt som tillämpats på kursen och hur den har bedömts.
  • En mera detaljerad beskrivning av kursens ämnesinnehåll.

Om ditt universitet inte publicerar en dylik studiehandbok kan du sammanställa den själv i den omfattning och med den noggrannhet som är möjlig. Om du sammanställer eller översätter handboken själv ska du ange det i bilagan, så att bedömarna vet att det är en bilaga som den sökande själv har sammanställt/översatt.

Studiehandboken ska lämnas in på finska, svenska eller engelska. Översättningen av studiehandboken behöver inte vara gjord av en auktoriserad translator.

Bifoga studiehandboken i pdf-format.