Kandidat- och magisterprogram
Bekanta dig med Helsingfors universitets kandidat- och magisterprogram. På den här sidan hittar du länkar till alla svenskspråkiga utbildningsprogram. Utbildningsprogrammen är indelade i kandidat- och magisterprogram och alfabetisk ordning enligt fakultet. Om du är intresserad av att studera på finska eller engelska, byt språk med knappen uppe till höger på sidan.
Vad kan jag studera på svenska?

Du kan avlägga kandidatexamen i stort sett helt på svenska i filosofi, historia, nordiska språk och nordisk litteratur, pedagogik samt samhällsvetenskaper. Utbildningsprogrammet i medicin har en svenskspråkig studielinje men undervisningen ges endast delvis på svenska. Dessutom kan du avlägga en tvåspråkig examen inom åtta utbildningsprogram.

Enstaka studieperioder kan erbjudas på svenska också inom de övriga utbildningsprogrammen även om undervisningsspråket främst är finska.

Undervisning på svenska på magisternivå ges i samhällsvetenskaper, rättsvetenskap, pedagogik och humaniora.

Andelen svenskspråkig undervisning varierar mellan programmen och en närmare beskrivning av språkligheten hittar du på utbildningsprogrammens sidor som du kommer åt från listan nedan.

Kandidatprogram
Magisterprogram
Letar du efter en finsk- eller engelskspråkig utbildning?

Du hittar alla finskspråkiga och engelskspråkiga program genom att byta språk på den här sidan. Läs också om våra doktorandprogram: