Hur man visar sina språkkunskaper

Du kan bli antagen till Helsingfors universitet endast ifall du visar tillräckliga språkkunskaper i enlighet med språkkunskapskraven. Kraven varierar beroende på vilket ansökningsmål du ansöker till.

Dessa anvisningar gäller dig ifall du söker till utbildningar som inleds hösten 2023.

Kraven varierar beroende på vilket ansökningsmål du ansöker till.

Du kan visa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga.

Nedan finns en sökfunktion, där du kan söka fram de instruktioner för att visa att dina språkkunskaper som berör dig. Du kan söka instruktioner enligt det utbildningsprogram du vill söka till och det språk som du vill visa kunskaper i:

Språkkunskaper

Ansökan

Utbildningsprogram

Språk

Kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ A) eller svenska (alternativ 1) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Engelska, kandidatprogrammet i språk
 • Franska, kandidatprogrammet i språk
 • Italienska, kandidatprogrammet i språk
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Kandidatprogrammet i ekonomi
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska)
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i geovetenskap
 • Kandidatprogrammet i kemi
 • Kandidatprogrammet i konstforskning
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Ryska som främmande språk, kandidatprogrammet i språk
 • Ryska som modersmål, kandidatprogrammet i språk
 • Socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
 • Spanska, kandidatprogrammet i språk
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Tyska, kandidatprogrammet i språk
 • Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen
 • Världens språk och språkvetenskaper, kandidatprogrammet i språk

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) eller svenska (alternativ 2) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Lärare i huslig ekonomi
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), flerformsutbildning för personer verksamma inom småbarnspedagogik
 • Slöjdlärare
 • Specialpedagogik

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ A) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Historian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Luokanopettaja (opetus suomeksi),
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ 2) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Klasslärare (undervisning på svenska)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille)
 • Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi)
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Vaasassa suomeksi)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ C) eller svenska (alternativ 1) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i geografi
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ 1) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning i Helsingfors på svenska)
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning i Vasa på svenska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ C) eller svenska (alternativ 3) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i logopedi
 • Kandidatprogrammet i psykologi
 • Kandidatprogrammet i veterinärmedicin
 • Socialt arbete, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
 • Utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ 3) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ 6) och här hur du kan visa dina kunskaper i norska eller danska om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors), journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning
 • Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ F om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Suomen kieli ja kulttuuri (vieraskielisille hakijoille), kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Kan­di­dat­pro­gam på eng­els­ka

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i engelska om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Bachelor’s Programme in Science
Ma­gis­ter­pro­gram på fins­ka och svens­ka

Obs! Om du ansöker till internationella magisterprogram under ansökningstiden 1.12.2022–4.1.2023, hittar du anvisningarna om att visa språkkunskaper vid rubriken "Internationella magisterprogram".

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) eller svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Magisterprogrammet för samhälle i förändring
 • Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården
 • Magisterprogrammet i region- och kulturstudier
 • Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
 • Magisterprogrammet i filosofi
  • i det här ansökningsmålet måste sökande till den svenskspråkiga studieinriktningen visa kunskaper i svenska
 • Magisterprogrammet i historia
  • i det här ansökningsmålet måste sökande till den finskspråkiga studieinriktningen visa kunskaper i finska och sökande till den svenskspråkiga studieinriktningen visa kunskaper i svenska
 • Magisterprogrammet i språk
 • Magisterprogrammet i litteraturvetenskap
 • Magisterprogrammet i kulturarv
 • Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap
 • Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
 • Magisterprogrammet i konstforskning
 • Magisterprogrammet i rättsvetenskap
  • i det här ansökningsmålet måste sökande visa kunskaper i det språk som hen vill avlägga sin examen på
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen, Pf-utbildning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) eller svenska (alternativ E) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Småbarnspedagogik, magisterprogrammet i pedagogik
 • Lärare i huslig ekonomi, magisterprogrammet i pedagogik
 • Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Slöjdlärare, magisterprogrammet i pedagogik
 • Specialpedagogik, magisterprogrammet i pedagogik

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ J) eller svenska (alternativ K) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Magisterprogrammet i översättning och tolkning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden maisteriohjelma

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Luokanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteiden maisteriohjelma

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik 
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ E) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Klasslärare (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ N) eller svenska (alternativ O) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Magisterprogrammet i psykologi

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ L) eller svenska (alternativ M) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Magisterprogrammet i logopedi
Internationella magisterprogram

Läs här hur du kan visa dina kunskaper om du ansöker till internationella magisterprogram under ansökningstiden 1.12.2022–4.1.2023.

Öppna uni­ver­si­tets­le­den

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) eller svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i filosofi, öppna universitetsleden
  • I det här ansökningsmålet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i geovetenskap, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i historia, öppna universitetsleden
  • I det här ansökningsmålet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i kemi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i språk, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, öppna universitetsleden
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa), öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i konstforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i ekonomi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) eller svenska (alternativ E) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ N) och svenska (alternativ C) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i geografi, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ H) och här hur du kan visa dina kunskaper i norska och danska om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ C) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), öppna universitetsleden
An­sö­kan om över­flytt­ning

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) eller svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i filosofi, ansökan om överflyttning
  • I det här ansökningsobjektet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i historia, ansökan om överflyttning
  • I det här ansökningsobjektet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i kemi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i språk, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i konstforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i ekonomi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) eller svenska (alternativ E) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, ansökan om överflyttning
 • Lärare i huslig ekonomi, kandidatprogrammet i pedagogiki, ansökan om överflyttning
 • Slöjdlärare, kandidatprogrammet i pedagogik, ansökan om överflyttning
 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ N) eller svenska (alternativ O) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Utbildningsprogrammet i odontologi, ansökan om överflyttning
 • Utbildningsprogrammet i medicin, ansökan om överflyttning

Observera att om du ansöker till utbildningsprogrammet i medicin beror sättet att visa språkkunskaper på om du ansöker till den finsk- eller svenskspråkiga linjen. Om utbytesparet som den sökande utpekar studerar inom den svenskspråkiga studieinriktningen, ska också den som ansöker om att bli överflyttad söka in till den svenskspråkiga studieinriktningen. Då ska den sökande visa sina kunskaper i svenska enligt kriterierna för dem som söker in till den svenskspråkiga linjen. Om du ansöker om att bli överflyttad till den finskspråkiga studieinriktningen, ska du visa dina språkkunskaper enligt kriterierna för dem som söker in till den finskspråkiga linjen.

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ H) och här hur du kan visa dina kunskaper i norska och danska om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ E) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku