Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar
Beställningen av kopior på urvalsproven öppnas onsdag 6.7.2022. Kopiorna skickas från och med måndag 11.7. Visningsservicen på distans för de digitala urvalsproven öppnas 8.7.2022 kl 12.
Rätten att bekanta sig med provsvaren

Du har rätt att bekanta dig med dina egna svar i urvalsproven, men inte med andras urvalsprovsvar.

Distansvisningsservicen (visningsservicen för de digitala urvalsproven)

Du kan titta på provsvaren och poängsättningen för de digitala urvalsproven, med undantag för urvalsprovet i datavetenskap, via tjänsten Urvalsprovspoängen. Instruktioner för urvalsprovet i datavetenskap hittar du under rubriken ”Undantag i kopieringsservicen”.

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas efter att resultaten i den gemensamma ansökans har publicerats 8.7.2022 kl 12. Tjänsten är öppen till 31.12.2022.

 1. Gå till sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas 8.7.2022)
 2. Logga in i urvalsprovssystemet med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi. Det vanligaste sättet att identifiera sig är att logga in med sina nätbankskoder.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, läsa närmare anvisningar nedan.

OBS! I vissa urvalsprov har man fått minuspoäng för fel svar i flervalsuppgifter. Sådana urvalsprov är

 • biokemi och molekylära biovetenskaper
 • biologi och miljövetenskaper
 • farmaci
 • geovetenskap
 • livsmedelsvetenskaper
 • medicinska utbildningsområdet
 • miljö- och livsmedelsekonomi
 • rättsvetenskaper
 • samhälle i förändring
 • skogsvetenskaper
 • sociala vetenskaper
 • teologi

Om de totala poängen för en del av urvalsprovet i och med minuspoäng är mindre än 0, omvandlas det totala antalet poäng trots allt till 0. I Urvalsprovspoäng-tjänsten syns det totala antalet poäng för avsnittet trots detta som mindre än noll och poängen för hela provet som lägre än det i verkligheten är. Det verkliga totala antalet poäng som tillämpas i antagningen hittar du i tjänsten Min Studieinfo.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, kan du logga in i urvalsprovssystemet genom den ansökan som du lämnade in i vårens andra gemensamma ansökan:

 1. När du lämnade in din ansökan fick du från Studieinfo (adressen noreply@opintopolku.fi) ett bekräftelsemeddelande med rubriken ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Leta fram meddelandet i din e-post. Kontrollera att du letar efter meddelandet i samma tjänst vars e-postadress du uppgav i din ansökan.
 2. I meddelandet finns en länk till din ansökan. Länken är aktiv i 14 dygn. Du kan beställa en ny länk genom att klicka på den föråldrade länken. Det kan ta flera timmar innan du får länken till din e-post.
 3. Öppna din ansökan genom att trycka på den nya länken.
 4. Leta fram avsnittet länken till Urvalsprovspoäng-tjänsten. Länken för dig till Urvalsprovspoäng-tjänsten.

Om inloggningen via stark autentisering trots detta inte lyckas, ta kontakt: studera@helsinki.fi. Skriv som rubrik för e-postmeddelandet: ”Distansvisningsservice, digitala urvalsprov”.

Kopieringsservice (att beställa kopior av de urvalsprov som skrevs på papper)

Du kan beställa kopior på dina urvalsprovsvar. Obs! Bekanta dig med undantagen. I de gemensamma antagningarna kan det finnas skillnader i hur man beställer kopiorna.

Kopiorna sänds alltid via krypterad e-post. Beställda kopior kan inte hämtas personligen.

Ifall du vill ha kopior på dina svar bör du fylla i denna e-blankett. Blanketten öppnas 6.7.2022. De som bedömer provsvaren ingen skyldighet att göra eventuella anteckningar på provpappren så tydliga att någon utomstående självständigt kunde tyda dem rätt. På basis av kopiorna kan man nödvändigtvis inte avgöra på vilket sätt ett svar var felaktigt eller vad som skulle varit rätt svar. Bedömningsgrunderna och modellsvaren publiceras på universitetets hemsidor senast 8.7.2022.

Man ska göra en skild beställning för varje urvalsprov. Vi strävar efter att skicka dina kopiebeställningar så snart som möjligt efter beställningen, dock tidigast 11.7.2022.

Undantag i visnings- och kopieringsservice

Ob­ser­ve­ra vid be­ställ­ning­en föl­jan­de un­dan­tag (gäl­ler främst ge­men­sam­ma an­tag­ning­ar och ur­vals­provs­sam­ar­be­ten):

Lämplighetsprovet i pedagogik är inte med i distansvisnings- och kopieringsservicen.

De fristående studiehelheterna inom lärarutbildningen har en egen sida för visnings- och kopieringsservice. 

Urvalsproven i den gemensamma antagningen i socialt arbete ska beställas från det universitet där du deltog i urvalsprovet. Dvs. om du deltog i urvalsprovet i Helsingfors ska du beställa ditt prov enligt de anvisningar som finns på denna sida.

Distansvisningsservicensociala vetenskaper gäller endast provet som anknyter till kursbaserad antagning. Du kan be om rätten att se dina provsvar i TIM-urvalsprovssystemet gällande alla de ansökningsmål som är med i urvalsprovssamarbetet från Jyväskylä universitet, med en blankett som du hittar på Jyväskylä universitets webbsidor: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/valintakokeiden-nayttopalvelu

Modellsvar och bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna och modellsvaren publiceras på universitetets hemsidor senast 8.7.2022. Ifall materialet  och/eller modellsvaret inte finns på sidan, kommer de att skickas till dig i samband med din kopieringsbeställning, om det av upphovsrättsliga skäl är möjligt.

Hur du får ditt ansökningsnummer

När du beställer din kopia eller bokar din tid till visningsservicen måste du uppge ditt ansökningsnummer. Här kan du läsa hur du tar reda på ditt ansökningsnummer.