Urvalsprovssvar och provpoäng
Du kan bekanta dig med dina urvalsprovssvar och poängen från urvalsproven fr.o.m. 7.7.2023. Möjligheten att bekanta sig med svaren och poängen fortsätter ända till årets slut.
Prov som genomförts i Vallu-urvalsprovstjänsten

Du kan se dina provsvar och deras poängsättning i Urvalsprovspoängen-tjänsten för prov som genomförts i Vallu-urvalsprovstjänsten. Anvisningarna för hur du använder Urvalsprovspoängen-tjänsten hittar du på universitetens gemensamma webbsida Yliopistovalinnat.fi.

Urvalsprov på papper

Du kan bekanta dig med dina urvalsprovssvar på papper genom att beställa kopior enligt anvisningarna nedan. Du hittar provpoängen för urvalsprov som skrivits på papper nedan genom att söka med ditt ansökningsnummer.

Anvisningarna för beställningen av urvalsprovssvar uppdateras senast 7.7.2023.

Provpoängen för urvalsprov som skrivits på papper uppdateras här senast 7.7.2023.

I tjänsten Min Studieinfo

Du kan se ditt ansökningsnummer när du loggar in i tjänsten Min Studieinfo. Klicka på länken ”Visa ansökan”. Ditt ansökningsnummer syns i sidans adressfält (t.ex. 1.2.246.562.11.00000000000000123456).

I de e-postmeddelanden du får

När du har skickat in ansökan får du en automatisk kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot. Ämnet för e-postmeddelandet är ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Ditt ansökningsnummer ges genast i början av meddelandet.

Genom att fråga ansökningsservicen

Om du inte får reda på ditt ansökningsnummer på något annat sätt, kan du kontakta ansökningsservicen och fråga dem. Skicka in din fråga per e-post från samma e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten. Ansökningsnumret lämnas inte ut till någon annan än den sökande.

Undantag i urvalsprovssamarbeten

I vissa urvalsprovssamarbeten skiljer sig anvisningarna gällande hur du kan bekanta dig med provsvar och provpoäng från Helsingfors universitets anvisningar:

Bedömningskriterier

Urvalsprovens bedömningskriterier publiceras på universitetets webbsida senast 7.7.2023.