Plat­ser och ti­der för de svensk­språ­ki­ga ur­vals­pro­ven
Närmare information om platserna för de svenskspråkiga urvalsproven publiceras på den här sidan senast en vecka före provet. Platserna för de finskspråkiga urvalsproven publiceras på den finskspråkiga sidan.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.