Plat­ser och ti­der för de svensk­språ­ki­ga ur­vals­pro­ven
På denna sida hittar du information om platserna och tiderna för urvalsproven samt ankomstanvisningarna till provet.

Platsen för urvalsprovet

Digitala urvalsprov som ordnas i urvalsprovstjänsten Vallu: Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Du kan kontrollera här vilka urvalsprov som ordnas i urvalsprovstjänsten Vallu

Urvalsprovet i datavetenskap och de urvalsprov som skrivs på papper: Du hittar information om din provplats nedan under respektive prov. Om du beviljas individuella arrangemang meddelar vi din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet.

Den största delen av Helsingfors universitets urvalsprov ordnas i Mässcentrum. Kontrollera den exakta platsen för ditt prov på denna sida eller från identifieraren som skickas till dig. Juridiska fakultetens och Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov ordnas i både Helsingfors och Vasa. Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Ankomstanvisningarna till provet

Kom i tid till urvalsprovsplatsen, t.ex. en timme före provet börjar. Försenade sökande tas inte till provet.

I Mässcentralen tas sökande in via den Östra ingången, som du når via Banmästargatan. Ingången har märkts ut på kartan nedan.
Ankomstanvisningar till Mässcentralen finns på deras webbsidor.

Observera att det kan vara svalt i hallarna i Mässcentrum p.g.a. luftkonditioneringen. Det lönar sig alltså att klä sig varmt. Mässcentrum har inga garderobtjänster. De närmaste affärerna och bagageförvaring hittar du på Böle station och i köpcentret Tripla.

Platserna och tiderna för de skriftliga proven

Torsdag 25.5 kl. 15–18

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Måndag 29.5 kl. 14–18

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 24.5 kl. 14–17

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 31.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Torsdag 1.6 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Fredag 26.5 kl. 9–12

Den exakta platsen för provet publiceras här senast en månad före provet.

Du får delta i provet endast om du har fått en kallelse till det.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 24.5 kl. 14–17

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Tisdag 30.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Tisdag 30.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Måndag 29.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Torsdag 25.5 kl. 9–13

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 24.5 kl. 9–12

Den exakta platsen för provet publiceras här senast en månad före provet.

Du får delta i provet endast om du har fått en kallelse till det.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 1.6 kl. 14–17

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Torsdag 25.5 kl. 15–18

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Fredag 2.6 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Måndag 29.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Måndag 29.5 kl. 9–12

Den exakta platsen för provet publiceras här senast en månad före provet.

Du får delta i provet endast om du har fått en kallelse till det.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Tisdag 23.5 kl. 9–14

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Torsdag 1.6 kl. 14–17

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Måndag 22.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Måndag 22.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Fredag 26.5 kl. 14–18

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 24.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 24.5 kl. 14–16

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Den exakta platsen för provet publiceras här senast en månad före provet.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Den exakta platsen för provet publiceras här senast en månad före provet.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 22.5 kl. 14–18

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 24.5 kl. 14–17

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Torsdag 1.6 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Torsdag 25.5 kl. 15–18

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Tisdag 30.5 kl. 14–18

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Fredag 2.6 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Måndag 29.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Tisdag 6.6 kl. 12–15

Den exakta platsen för provet publiceras här senast en månad före provet.

Du får delta i provet endast om du har fått en kallelse till det.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 26.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Måndag 29.5 kl. 9–12

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.

Platserna och tiderna för de muntliga proven

Urvalsprovet för ämneslärare (lärare i matematik, fysik och kemi)

Onsdag och torsdag 14–15.6

Platsen för provet meddelas i kallelsen till provet.

Lämplighetsprovet i pedagogik

Onsdag, torsdag och fredag 14–16.6

Platsen för provet meddelas i kallelsen till provet.