Plat­ser och ti­der för de svensk­språ­ki­ga ur­vals­pro­ven
Närmare information om platserna för de svenskspråkiga urvalsproven publiceras på den här sidan senast en vecka före provet. Platserna för de finskspråkiga urvalsproven publiceras på den finskspråkiga sidan.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.
Tiderna för de skriftliga proven

Urvalsprovet i biokemi och molekylära biovetenskaper

Fredag 27.5. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper

Onsdag 1.6. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i datavetenskap

Måndag 30.5. kl. 14–18

 

Urvalsprovet i engelska

Onsdag 25.5. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i farmaci

Onsdag 1.6. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i filosofi (undervisning på svenska)

Torsdag 2.6. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i franska

Onsdag 1.6. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i fysikaliska vetenskaper

Fredag 27.5. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i geografi

Onsdag 25.5. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i geovetenskap

Tisdag 31.5. kl. 15–18

 

Urvalsprovet i historia

Tisdag 31.5. kl. 15–18

 

Urvalsprovet i italienska

Måndag 30.5. kl. 9–12

 

Svenskspråkigt urvalsprov i juridik

Måndag 23.5. kl. 14–18

 

Urvalsprovet i kemi

Onsdag 25.5. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i konstforskning

Torsdag 2.6. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i kulturforskning

Onsdag 25.5. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i lantbruksvetenskaper

Fredag 3.6. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i livsmedelsvetenskaper

Måndag 30.5. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i matematiska vetenskaper (inkl. ekonomi)

Måndag 30.5. kl. 9–12

 

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet

Tisdag 24.5. kl. 9–14

 

Urvalsprovet i miljö- och livsmedelsekonomi

Torsdag 2.6. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)

Måndag 23.5. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur

Måndag 23.5. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i politik, medier och kommunikation

Måndag 30.5. kl. 14–18

 

Urvalsprovet i psykologi och logopedi

Onsdag 25.5. kl. 9–12

 

Tilläggsuppgiften i magisteransökan till psykologi

Onsdag 25.5 kl. 14–18

 

Urvalsprovet i ryska som främmande språk

Onsdag 1.6. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i ryska som modersmål

Onsdag 1.6. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i samhälle i förändring

Fredag 3.6. kl. 14–18

 

Urvalsprovet i samhällsvetenskaper (Soc & kom)

Tisdag 31.5. kl. 15–18

 

Urvalsprovet i skogsvetenskaper

Torsdag 2.6. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i socialt arbete (Soc & kom)

Onsdag 1.6. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i socialt arbete (statsvetenskapliga fakulteten)

Tisdag 31.5. kl. 9–13

 

Sociala vetenskaper: Provet som anknyter till kursbaserad antagning

Tisdag 7.6. kl. 12–15

 

Urvalsprovet i spanska

Onsdag 1.6. kl. 14–17

 

Urvalsprovet i teologi och religionsforskning

Fredag 3.6. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i tyska

Måndag 30.5. kl. 9–12

 

VAKAVA-provet

Fredag 27.5. kl. 9–12

 

Urvalsprovet i världens språk och språkvetenskaper

Måndag 30.5. kl. 9–12

Tiderna för de muntliga proven

Urvalsprovet för ämneslärare (ämneslärare i matematik, fysik och kemi)

Onsdag och torsdag 15–16.6.

 

Lämplighetsprovet i pedagogik

Onsdag, torsdag och fredag 15–17.6.