Plat­ser och ti­der för de svensk­språ­ki­ga ur­vals­pro­ven
På denna sida uppdateras platserna och tiderna för de svenskspråkiga urvalsproven. Platserna för de finskspråkiga urvalsproven publiceras på den finskspråkiga sidan.

Om du beviljas individuella arrangemang får du separat information om var du skriver provet.
Tiderna för de skriftliga proven

Torsdag 25.5 kl. 15–18

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Måndag 29.5 kl. 14–18

Onsdag 24.5 kl. 14–17

Onsdag 31.5 kl. 9–12

Torsdag 1.6 kl. 9–12

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Fredag 26.5 kl. 9–12

Onsdag 24.5 kl. 14–17

Tisdag 30.5 kl. 9–12

Tisdag 30.5 kl. 9–12

Måndag 29.5 kl. 9–12

Torsdag 25.5 kl. 9–13

Onsdag 24.5 kl. 9–12

Torsdag 1.6 kl. 14–17

Torsdag 25.5 kl. 15–18

Fredag 2.6 kl. 9–12

Måndag 29.5 kl. 9–12

Måndag 29.5 kl. 9–12

Tisdag 23.5 kl. 9–14

Torsdag 1.6 kl. 14–17

Måndag 22.5 kl. 9–12

Måndag 22.5 kl. 9–12

Fredag 26.5 kl. 14–18

Onsdag 24.5 kl. 9–12

Onsdag 24.5 kl. 14–16

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Måndag 22.5 kl. 14–18

Onsdag 24.5 kl. 14–17

Torsdag 1.6 kl. 9–12

Torsdag 25.5 kl. 15–18

Tisdag 30.5 kl. 14–18

Onsdag 31.5 kl. 14–17

Fredag 2.6 kl. 9–12

Måndag 29.5 kl. 9–12

Tisdag 6.6 kl. 12–15

Fredag 26.5 kl. 9–12

Måndag 29.5 kl. 9–12

Tiderna för de muntliga proven

Urvalsprovet för ämneslärare (lärare i matematik, fysik och kemi)

Onsdag och torsdag 14–15.6

Lämplighetsprovet i pedagogik

Onsdag, torsdag och fredag 14–16.6