Plat­ser och ti­der för de svensk­språ­ki­ga ur­vals­pro­ven
Närmare information om platserna för de svenskspråkiga urvalsproven publiceras på den här sidan senast en vecka före provet. Platserna för de finskspråkiga urvalsproven publiceras på den finskspråkiga sidan.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.
Att komma till urvalsprovet

Den exakta platsen för urvalsproven anges skilt för varje urvalsprov nedan. Den största delen av Helsingfors universitets urvalsprov ordnas i Mässcentrum (Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors). Observera att Mässcentrum inte har garderobtjänster eller restauranger. De närmaste affärerna och bagageförvaring hittar du på Böle station och i köpcentret Tripla. På Mässcentrums hemsidor hittar du anvisningar för att komma till Mässcentrum.

För att undvika rusning har de sökandes ankomsttider spritts ut. Ankomsttiderna fördelas enligt första bokstaven i de sökandes efternamn. Du ska komma till urvalsprovsplatsen vid den tid som utsetts för första bokstaven i ditt efternamn. Kontrollera ankomsttiden vid det aktuella urvalsprovet nedan. Inga sökande släpps in till urvalsprovet efter att provet har börjat.

Kom till urvalsprovsplatsen via den ingång som nämns vid det urvalsprov som du ska delta i. Mässcentrums ingångar har märkts ut på kartan nedan. Den södra ingången, d.v.s. Mässcentrums huvudingång, ligger på Mässplatsen. Den östra ingången når du via Banmästargatan.

Laureas, Metropolias och Haaga-Helias urvalsprov ordnas också i Mässcentrum 31.5.–4.6. Varje högskola har en egen ingång i bruk för sina sökande. Under veckan i fråga använder Helsingfors universitets sökande den östra ingången.

Karta över ingångarna till Mässcentrum
Tid, plats och ingångar för urvalsproven

Tisdag 8.6. kl. 13–16

Endast sökande som kallats till urvalsprovet får delta.

De sökande placeras i olika salar enligt första bokstaven i efternamnet. De sökande kommer också till utsidan av ytterdörren vid olika tidpunkter enligt efternamnet:

A – Hu: Fabiansgatan 24 (ingång från innergården), Sal 532, kl. 12.30

Hö – La: Fabiansgatan 24 (ingång från innergården), Sal 531, kl. 12.40

Le – Paa: Forsthuset (Metsätalo, ingång från Fabiansgatan 39) Sal 1, kl. 12.30

Pal – Ro: Forsthuset (Metsätalo, ingång från Fabiansgatan 39) Sal 2, kl. 12.40

Ru – Si: Soc & Kom (Snellmansgatan 12), Sal 210, kl. 12.30

So – Ö: Soc & Kom (Snellmansgatan 12), Sal 133 (Festsalen), kl. 12.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 24.5. kl. 14–18

Helsingfors:

Mässcentrum, hall 2

Södra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 12.50

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

 

Vasa:

Fabriikki, Universitetsstranden 10

De sökande placeras i olika salar enligt första bokstaven i efternamnet. De sökande kommer också till utsidan av ytterdörren vid olika tidpunkter enligt efternamnet:

A – G: F141, Dörr F15E, kl. 13.30

H – Ni: F118, Dörr F1B, kl. 13.20

No – Si: F119, Dörr F1B, kl. 13.30

Sj – Ö: F104, Dörr F1B, 13.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 27.5. kl. 14–17

Mässcentrum, hall 6C och 6D

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – Ho: kl. 12.50

Hu – K: kl. 13.00

L – N: kl. 13.10

O – Si: kl. 13.20

Sk – Ö: kl. 13.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 2.6. kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – H: kl. 12.50

I – K: kl. 13.00

L – N: kl. 13.10

O – Se: kl. 13.20

Si – Ö: kl. 13.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 31.5. kl. 14–18

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – J: kl. 12.50

K – L: kl. 13.00

M – R: kl. 13.10

S – Ö: kl. 13.20

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – L: kl. 13.20

M – Ö: kl. 13.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 2.6. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – H: kl. 7.50

I – K: kl. 8.00

L – N: kl. 8.10

O – Sh: kl. 8.20

Si – Ö: kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 3.6. kl. 14 – 17

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 13.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.20

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 27.5. kl. 9–12

Endast sökande som kallats till urvalsprovet får delta.

Mässcentrum, hall 1

Södra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – K: kl. 7.50

L – Q: kl. 8.00

R – Ö: kl. 8.10

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Tisdag 1.6. kl. 15–18

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 14.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Tisdag 1.6. kl. 15–18

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – J: kl. 13.50

K – L: kl. 14.00

M – R: kl. 14.10

S – Ö: kl. 14.20

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 31.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 14–17

Endast sökande som kallats till urvalsprovet får delta.

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 13.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 3.6. kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – K: kl. 12.50

L – Q: kl. 13.00

R – Ö: kl. 13.10

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – K: kl. 12.50

L – Q: kl. 13.00

R – Ö: kl. 13.10

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 4.6. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – L: kl. 8.20

M – Ö: kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 31.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – L: kl. 8.20

M – Ö: kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 31.5. kl. 9–12

Endast sökande som kallats till urvalsprovet får delta.

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Tisdag 25.5. kl. 9–14

De sökande placeras i olika hallar i Mässcentrum enligt första bokstaven i efternamnet. De sökandenkommer också till provplatsen vid olika tidpunkter enligt efternamnet:

Sökande som skriver provet på svenska A – Ö: Mässcentrum, hall 1, Södra ingången, kl. 8.10

Sökande som skriver provet på finska:

A – El: Mässcentrum, hall 2, Södra ingången, kl. 7.50

En – Hu: Mässcentrum, hall 5, Södra ingången, kl. 8.20

Hv – Ka: Mässcentrum, hall 6A och 6B, Södra ingången, kl. 8.30

Ke – Kö: Mässcentrum, hall 6A och 6B, Södra ingången, kl. 8.40

L: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 8.20

M – Ni: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 8.30

No – Po: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 8.40

Pr – Sa: Mässcentrum, hall 7, Östra ingången, kl. 7.50

Sc – To: Mässcentrum, hall 7, Östra ingången, kl. 8.00

Tr – Ö: Mässcentrum, hall 7, Östra ingången, kl. 8.10

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 3.6. kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – L: kl. 13.20

M – Ö: kl. 13.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 24.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 5

Södra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – L: kl. 8.20

M – Ö: kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 24.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 5

Södra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 31.5. kl. 14–18

Mässcentrum. Du får veta vilken hall i Mässcentrum du skriver provet i och vilken ingång du ska använda i samma meddelande som du får din individuella QR-kod i. Det skickas till dig per sms och e-post ca en vecka före provet.

De sökande kommer till provplatsen vil olika tidpunkter enligt provsalen och första bokstaven i efternamnet:

Mässcentrum, Siipi 1. våningen, Södra ingången, A – L, kl. 13.00

Mässcentrum, Siipi 1. våningen, Södra ingången, M – Ö, kl. 13.10

Mässcentrum, Mesta (Siipi 2. våningen), Södra ingången, A – Ö, kl. 13.20

Mässcentrum, Sal 206 (Siipi 2. våningen), Södra ingången, A – Ö, kl. 13.30

Mässcentrum, Panorama, Östra ingången, A – Ö, kl. 13.20

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången, A – L, kl. 13.30

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången, M – Ö, kl. 13.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 26.5. kl. 9–12

De sökande placeras i olika hallar i Mässcentrum enligt första bokstaven i efternamnet. De sökande kommer också till provplatsen vid olika tidpunkter enligt efternamnet:

Sökande som skriver provet på svenska A – Ö: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 7.50

Sökande som skriver provet på finska:

A – Ha: Mässcentrum, hall 1, Södra ingången, kl. 7.50

He – Jy: Mässcentrum, hall 2, Södra ingången, kl. 8.00

Jä – Ky: Mässcentrum, hall 5, Södra ingången, kl. 8.10

Kä – Man: Mässcentrum, hall 6A och 6B, Södra ingången, kl. 8.20

Mar – N: Mässcentrum, hall 6A och 6B, Södra ingången, kl. 8.30

O – Pä: Mässcentrum, hall 6A och 6B, Södra ingången, kl. 8.40

Pö – Ry: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 8.00

Rä – Sh: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 8.10

Si – Ta: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 8.20

Te – V: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 8.30

W – Ö: Mässcentrum, hall 6C och 6D, Östra ingången, kl. 8.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 26.5. kl. 14–18

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – H: kl. 12.50

I – K: kl. 13.00

L – N: kl. 13.10

O – Sh: kl. 13.20

Si – Ö: kl. 13.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 27.5. kl. 14–17

Helsingfors:

Mässcentrum, hall 5

Södra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 13.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

 

Vasa:

Tervahovi (Wolffskavägen 34), Auditorium Wolff

Huvudingången

Ankomst till utsidan av ytterdörren:

alla (A – Ö): kl. 13.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 3.6. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – K: kl. 7.50

L – Q: kl. 8.00

R – Ö: kl. 8.10

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 9–12

Helsingfors:

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

 

Vasa:

Tervahovi (Wolffskavägen 34), sal D102

Huvudingången

Ankomst till utsidan av ytterdörren:

alla (A – Ö): kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Tisdag 1.6. kl. 9–13

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – Ho: kl. 7.50

Hu – Ko: kl. 8.00

Kr – Ni: kl. 8.10

No – Sa: kl. 8.20

Se – Ö: kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 28.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 4.6. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – K: kl. 7.50

L – Q: kl. 8.00

R – Ö: kl. 8.10

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 31.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

Ankomst:

alla (A – Ö): kl. 8.40

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 31.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7

Östra ingången

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – K: kl. 7.50

L – Q: kl. 8.00

R – Ö: kl. 8.10

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 27.5. kl. 9–12

Mässcentrum. Du får veta vilken hall i Mässcentrum du skriver provet i och vilken ingång du ska använda i samma meddelande som du får din individuella QR-kod i. Det skickas till dig per sms och e-post ca en vecka före provet.

De sökande kommer till provplatsen vid olika tidpunkter enligt första bokstaven i efternamnet:

A – Ho: kl. 7.50

Hu – Ku: kl. 8.00

Ky – N: kl. 8.10

O – Sh: kl. 8.20

Si – Ö: kl. 8.30

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Published on
2 månader 2 veckor ago