Plat­ser och ti­der för de svensk­språ­ki­ga ur­vals­pro­ven
Denna sida uppdateras senast en vecka före urvalsproven. På den finskspråkiga sidan har det 5.5.2021 publicerats allmän information om ankomsten till urvalsproven.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om provplatsen.
Published on
2 dagar ago