Plat­ser och ti­der för de svensk­språ­ki­ga ur­vals­pro­ven
På denna sida hittar du information om platserna och tiderna för de svenskspråkiga urvalsproven. Platserna för de finskspråkiga urvalsproven publiceras på den finskspråkiga sidan.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.
Ankomsten till urvalsprovet

Information om den exakta provplatsen och de ingångar som används finns nedan, under varje urvalsprov. Den största delen av Helsingfors universitets urvalsprov ordnas i Mässcentralen (Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors). Juridiska fakultetens och Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov ordnas i både Helsingfors och Vasa. Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Kom i tid till urvalsprovsplatsen, t.ex. en timme före provet. Försenade sökande tas inte till provet. I Mässcentralen tas sökande in tidigast en och en halvtimme före provet börjar. Ankomstanvisningar till Mässcentralen finns på deras webbsidor.

Kom till urvalsprovsplatsen via den ingång som nämns vid det urvalsprov som du ska delta i. Mässcentrums ingångar har märkts ut på kartan nedan. Den östra ingången når du via Banmästargatan. Den södra ingången, d.v.s. Mässcentrums huvudingång, ligger på Mässplatsen.

Observera att Mässcentrum inte har garderobtjänster. De närmaste affärerna och bagageförvaring hittar du på Böle station och i köpcentret Tripla.

Tiderna och platserna för de skriftliga proven

Fredag 27.5 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 6D, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Onsdag 1.6 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Måndag 30.5 kl. 14–18

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 25.5 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 1.6 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Torsdag 2.6. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Torsdag 2.6 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Onsdag 1.6 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Fredag 27.5 kl. 9–12

Mässcentrum, sal 209, Södra ingången

Obs! Du får delta i provet endast om du har fått en inbjudan till det.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 25.5 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Tisdag 31.5 kl. 15–18

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Tisdag 31.5 kl. 15–18

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Måndag 30.5 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Måndag 23.5 kl. 14–18

Helsingfors: Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Vasa: Academill, sal D402, Strandgatan 2

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 25.5 kl. 9–12

Mässcentrum, sali 209, Södra ingången

Obs! Du får delta i provet endast om du har fått en inbjudan till det.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 2.6 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Onsdag 25.5. kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 3.6 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Måndag 30.5 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Måndag 30.5 kl. 9–12

Mässcentrum, sal 208, Södra ingången

Obs! Du får delta i provet endast om du har fått en inbjudan till det.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Tisdag 24.5 kl. 9–14

Mässcentrum, hall 6C, 6D och 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Torsdag 2.6 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Måndag 23.5. kl. 9–12

Mässcentrum, hall 6C, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 23.5 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 6C, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Måndag 30.5 kl. 14–18

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Onsdag 25.5 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 6D och 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 25.5 kl. 14–18

Mässcentrum, hall 6D, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 1.6 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 1.6 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 3.6 kl. 14–18

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Tisdag 31.5 kl. 15–18

Helsingfors: Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Vasa: Academill, sal B215 och C214, Strandgatan 2

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Torsdag 2.6 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Onsdag 1.6 kl. 9–12

Helsingfors: Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Vasa: Academill, sal B215, C214 och D402, Strandgatan 2

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Tisdag 31.5 kl. 9–13

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Onsdag 1.6 kl. 14–17

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Fredag 3.6 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Måndag 30.5 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Måndag 30.5 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Tisdag 7.6 kl. 12–15

Provet ordnas i Forsthuset, Unionsgatan 40. Närmare provplats har meddelats i samband med QR koden som har skickats per e-post och textmeddelande.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Fredag 27.5 kl. 9–12

Mässcentrum, hall 6D och 7, Östra ingången

Om du beviljas individuella arrangemang hittar du informationen om var du skriver provet i identifieraren som har skickats åt dig via e-post och textmeddelande. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Tiderna och platserna för de muntliga proven

Urvalsprovet för ämneslärare (ämneslärare i matematik, fysik och kemi)

Onsdag och torsdag 15–16.6.

Platsen för provet meddelas i kallelsen till provet

 

Lämplighetsprovet i pedagogik

Onsdag, torsdag och fredag 15–17.6.

Platsen för provet meddelas i kallelsen till provet