Kalkylator i urvalsproven
I en del av urvalsproven får man använda kalkylator. Nedan hittar du information om i vilka urvalsprov man får använda kalkylator. Du hittar också en beskrivning av tillåtna kalkylatorer i varje urvalsprov och information om du ska ha med en egen kalkylator eller inte.
I följande urvalsprov får du använda egen kalkylator
 • Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet (medicin, odontologi och veterinärmedicin): Den sökande kan använda provsystemets funktionsräknare i urvalsprov. Om sökande vilja, får han ta med på urvalsprovet endast en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna. Det är förbjudet att använda operativsystemets räknare på datorn. Mera information och exempel på kalkylatorer som får användas i urvalsprovet finns på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet.
 • Urvalsprovet för biokemi och molekylära biovetenskaper: egen enkel kalkylator. I urvalsprovet får du endast ha med dig en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division). Inga andra räknare eller matematiska hjälpmedel (t.ex. tabeller, bruksanvisningar till kalkylatorer eller programkort) får användas. Universitetet delar inte ut reservräknare vid provet. Digitala provsystemets funktionsräknare är inte i bruk.

Kom ihåg att tömma kalkylatorns minne före urvalsprovet. Du måste kunna visa provövervakaren hur du har tömt minnet.

I dessa prov delar universitetet INTE ut kalkylatorer eller reservkalkylatorer. Du får ta med dig en motsvarande reservkalkylator och reservbatterier.

I följande prov får du använda kalkylator som universitetet delar ut eller det digitala urvalsprovets funktionsräknare
 • farmaci: det digitala urvalsprovets funktionsräknare
 • fysikaliska vetenskaper: funktionsräknare
 • geografi: det digitala urvalsprovets funktionsräknare
 • geovetenskap: det digitala urvalsprovets funktionsräknare
 • kemi: funktionsräknare
 • lantbruksvetenskaper: det digitala urvalsprovets funktionsräknare
 • livsmedelsvetenskaper: det digitala urvalsprovets funktionsräknare
 • matematiska vetenskaper: funktionsräknare
 • psykologi och logopedi: det digitala urvalsprovets funktionsräknare

I dessa prov får du inte använda egen kalkylator.

 • Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet (medicin, odontologi och veterinärmedicin): det digitala urvalsprovets funktionsräknare. Om sökande vilja, får han ta med på urvalsprovet endast en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna. Mera information och exempel på kalkylatorer som får användas i urvalsprovet finns på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet.

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare har följande funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet M(in) och hämtas ur minnet M(out).

Enkel kalkylator

Med en enkel kalkylator kan man utföra de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) samt kvadratrots- och procenträkning, men inga andra räkneoperationer.