Kalkylator i urvalsproven
I en del av urvalsproven får man använda kalkylator. Nedan hittar du information om i vilka urvalsprov man får använda kalkylator. Du hittar också en beskrivning av tillåtna kalkylatorer i varje urvalsprov och information om du ska ha med en egen kalkylator eller inte.
I följande urvalsprov får du använda egen kalkylator

Information om de prov där du får använda egen kalkylator publiceras i slutet av året.

Kom ihåg att tömma kalkylatorns minne före urvalsprovet. Du måste kunna visa provövervakaren hur du har tömt minnet.

I dessa prov delar universitetet INTE ut kalkylatorer eller reservkalkylatorer. Du får ta med dig en motsvarande reservkalkylator och reservbatterier.

I följande prov får du använda kalkylator som universitetet delar ut eller det digitala urvalsprovets funktionsräknare

Information om de prov där du får  använda kalkylator som universitetet delar ut eller det digitala urvalsprovets funktionsräknare publiceras i slutet av året.

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare har följande funktioner:

  • addition, subtraktion, multiplikation, division
  • parenteser
  • andra potens och kvadratrot
  • tiopotens ja allmän potens
  • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
  • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
  • konstanterna π och e
  • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
  • uttryckets värde kan lagras i minnet M(in) och hämtas ur minnet M(out).

Enkel kalkylator

Med en enkel kalkylator kan man utföra de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) samt kvadratrots- och procenträkning, men inga andra räkneoperationer.