Förhandsmaterial för urvalsproven
På denna sida publiceras förhandsmaterial för de svenskspråkiga urvalsproven. Förhandsmaterialet publiceras i regel cirka en månad före urvalsprovet. Alla prov har inte material som ska läsas på förhand, därför nämns inte alla prov på denna sida. Förhandsmaterialet för de finskspråkiga proven finns på den finskspråkiga sidan.
Förberedelser inför urvalsprovet

Urvalsproven kan basera sig på material som publiceras och ska läsas på förhand (förhandsmaterial), på material som delas ut vid urvalsprovet, på gymnasiets lärokurs i vissa ämnen eller på en kombination av dessa. Förhandsmaterialet och det material som delas ut i samband med provet kan också vara på engelska. Märk väl att förhandsmaterialet får inte vara framme under urvalsprovet. I Studieinfo finns information om urvalsproven för varje ansökningsmål och om förberedelserna inför de olika proven.

Var finns förhandsmaterialet?

Det material som ska läsas på förhand inför ett urvalsprov publiceras ibland på webben, och det är också möjligt att det redan finns fritt (gratis) tillgängligt på webben. Det kan också hända att materialet säljs i bokhandlar och nätbutiker, och då måste du betala för materialet. Du kan också kontrollera om materialet finns tillgängligt i biblioteken, men förbered dig på att utbudet av böcker är begränsat.

Förhandsmaterial från tidigare år

I samband med tidigare urvalsprov har det i vissa fall publicerats en förteckning över förhandsmaterialet för urvalsprovet i fråga. Information om provets förhandsmaterial kan också finnas angivet i uppgifterna i provet.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Humanistiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Obs! Inför urvalsproven för de finskspråkiga studieinriktningarna i filosofi ska ett annat förhandsmaterial läsas. Du hittar information om förhandsmaterialet på den finskspråkiga sidan.

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Juridiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras här tisdag 25.4.2023. (5.1.2023: datum för publicering av förhandsmaterialet ändrat från 24.4.2023 till 25.4.2023. Orsaken till förändringen är att materialet för svenskspråkigt urvalsprov i juridik ska publiceras på samma dag som förhandsmaterialet till det finskspråkiga urvalsprovet i juridik).

Obs! De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om detta förhandsmaterial på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik.

Medicinska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras 26.4.2023 på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Statsvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras 2.5.2023 på webbplatsen för den gemensamma antagningen till socialt arbete.

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete. Kolla upp förhandsmaterialet under "Svenska social- och kommunalhögskolan".

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.