Hälften av Helsingfors universitets urvalsprov genomförs digitalt
Helsingfors universitet förbereder sig inför urvalsproven genom att följa myndigheternas anvisningar gällande coronaläget. I vår kommer sammanlagt 22 urvalsprov vid Helsingfors universitet att genomföras som övervakade, digitala urvalsprov. Totalt genomförs 44 olika urvalsprov. En del av urvalsproven ordnas fortfarande som traditionella prov som skrivs på papper.

För att kunna delta i ett digitalt urvalsprov behöver den sökande en bärbar dator. En lista över de digitala urvalsproven och systemkraven har sammanställts i anvisningarna för de digitala urvalsproven i gemensamma ansökan.

Målet med de digitala proven en smidigare antagningsprocess
 

Målet med de digitala urvalsproven är att göra urvalsproven och antagningsprocessen smidigare, eftersom de digitala proven minskar mängden manuellt arbete.

Urvalsproven genomförs i maj och juni som övervakade prov i Messukeskus (Mässcentrum), och i fråga om prov där det tillämpas individuella arrangemang delvis också i Helsingfors universitets lokaler. Mer detaljerade säkerhetsanvisningar publiceras närmare tidpunkten för urvalsproven i enlighet med den rådande situationen.

Den gemensamma ansökan till högskolorna börjar den 17 mars och slutar den 31 mars kl. 15.00. Ansökan görs på webbplatsen Studieinfo.fi. Ansökningsanvisningarna hittar du på Helsinki.fi.

Ytterligare information