Digitala urvalsprov

Helsingfors universitet ordnar en del av urvalsproven som digitala urvalsprov. På den här sidan berättas var du kan hitta anvisningar för hur du deltar i digitala urvalsprov. Nedan finns också en lista över Helsingfors universitets digitala urvalsprov och svar på vanligt ställda frågor.
Anvisningar för digitala urvalsproven

Nästan alla Helsingfors universitets digitala urvalsprov ordnas i Vallu-tjänsten för urvalsprov. Läs anvisningar för att använda Vallu-tjänsten på universitetens gemensamma webbplats Yliopistovalinnat.fi.

Helsingfors universitets digitala urvalsprov ordnas i Vallu-tjänsten med undantag för urvalsprovet i datavetenskap. Anvisningar för urvalsprovet i datavetenskap publiceras på webbplatsen för antagningssamarbetet inom datavetenskap.

 • Urvalsprovet för biokemi och molekylära biovetenskaper
 • Urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper
 • Urvalsprovet i datavetenskap - OBS! Anvisningar för urvalsprovet i datavetenskap publiceras på webbplatsen för antagningssamarbetet inom datavetenskap.
 • Urvalsprovet i engelska
 • Urvalsprovet i farmaci
 • Urvalsprovet i filosofi (undervisning på finska)
 • Urvalsprovet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Urvalsprovet i franska
 • Urvalsprovet i geografi
 • Urvalsprovet i geovetenskap
 • Urvalsprovet i historia
 • Urvalsprovet i italienska
 • Svenskspråkigt urvalsprov i juridik
 • Urvalsprovet i konstforskning
 • Urvalsprovet i kulturforskning
 • Urvalsprovet i lantbruksvetenskaper
 • Urvalsprovet i livsmedelsvetenskaper
 • Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet
 • Urvalsprovet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
 • Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur
 • Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe
 • Urvalsprovet i politik, medier och kommunikation
 • Urvalsprovet i psykologi och logopedi
 • Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov i samhällsvetenskaper
 • Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov i socialt arbete
 • Tilläggsuppgiften i magisterprogrammet i psykologi
 • Urvalsprovet i samhälle i förändring
 • Urvalsprovet i skogsvetenskaper
 • Urvalsprovet för den gemensamma antagningen till socialt arbete
 • Urvalsprovet i spanska
 • Suomen kielen ja kulttuurin (vieraskielisille hakijoille) valintakoe
 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien sekä kotimaisen kirjallisuuden valintakoe
 • Urvalsprovet i teologi och religionsforskning
 • Urvalsprovet i tyska
 • VAKAVA-urvalsprovet
 • Urvalsprovet i världens språk och språkvetenskaper
Vanliga frågor om de digitala urvalsproven

Helsingfors universitets undervisningsansvariga prodekaner har hösten 2020 stakat ut att universitetet gradvis övergår till digitala urvalsprov. I den gemensamma ansökan våren 2023 ordnas de flesta av Helsingfors universitets urvalsprov som digitala och övervakade prov. Detta tjänar också den sökande, eftersom syftet är att göra processen smidigare och minska riskerna för fel. Ett digitalt prov är mer tillgängligt för bl.a. synskadade och personer med läs- och skrivsvårigheter än ett pappersbaserat prov.

De sökande är i ett mer jämlikt läge också i och med att bl.a. svarets maximala längd är entydigt fastställt. Urvalsproven övervakas för att förhindra fusk. Digitala prov har använts redan tidigare, bl.a. i yrkeshögskolornas urvalsprov, och där har erfarenheterna varit goda. Digitala urvalsprov har tagits i bruk i många gemensamma antagningar (t.ex. i pedagogik), vilket innebär att provet används vid många andra universitet. Så vitt vi vet har vissa andra universitet övergått till digitala prov också i andra än gemensamma antagningar.

Du får endast använda urvalsprovssystemet. Om du använder vilken som helst annan webbsida, fil eller apparat under urvalsprovet kan du bli underkänd. Det är förbjudet att spara urvalsprovssystemet och dess innehåll.

Universitetet kan inte erbjuda de sökande datorer till låns. Själva ansökan till universitetet är avgiftsfri. Det kan däremot tillkomma extra utgifter, t.ex. i form av avgifter för förhandsmaterial, datorhyra och resor till provplatsen. Riksdagens justitieombudsman har särskilt tagit ställning till kravet att sökande i studentantagningen ska ha datorer, och universiteten har beaktat ställningstagandet.

Det går också att hyra bärbara datorer från externa aktörer. Genom att i Google eller någon annan sökmotor skriva t.ex. ”hyra bärbar dator” hittar du företag som hyr ut datorer (om du vill hyra i Finland får du antagligen fler träffar på finska, t.ex. på ”tietokoneen vuokraus”). Du kan också fråga på biblioteket i din hemkommun om de lånar ut datorer. Om du har svårt att delta i urvalsprovet av ekonomiska skäl lönar det sig för dig att i god tid vända dig till socialförvaltningen i din kommun. 

Urvalsprovet kan inte genomföras på en pekplatta eller en telefon på grund av det system som används för urvalsproven.  Att utforma urvalsproven så att de kan genomföras på en pekplatta eller telefon skulle begränsa provens innehåll.

Under urvalsproven erbjuder vi de sökande stöd för användningen av bärbar dator och det digitala urvalsprovssystemet. Vi ser till att de sökande kan skriva det digitala urvalsprovet trots eventuella tekniska problem. 

Sökande har möjlighet att få individuella arrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl. Läs mer på sidan om individuella arrangemang.  Ett digitalt prov är mer tillgängligt för bl.a. synskadade och personer med läs- och skrivsvårigheter än ett pappersbaserat prov.