Digitala urvalsprov
Helsingfors universitet ordnar en del av urvalsproven som digitala urvalsprov. Urvalsprovet ska skrivas på egen bärbar dator och utförs i universitetets trådlösa nätverk. På den här sidan kan du läsa om vad du ska ta med dig till ett digitalt urvalsprov.
Vad ska man ta med sig till ett digitalt urvalsprov?

Anvisningarna på denna sida gäller alla digitala urvalsprov vid Helsingfors universitet med undantag för urvalsprovet i datavetenskap. Anvisningar för urvalsprovet i datavetenskap finns på webbplatsen för antagningssamarbetet inom datavetenskap.

 • Urvalsprovet för biokemi och molekylära biovetenskaper
 • Urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper
 • Urvalsprovet i datavetenskap - OBS! Anvisningarna på denna sida gäller inte det digitala urvalsprovet i datavetenskap. Anvisningar för urvalsprovet i datavetenskap publiceras på webbplatsen för antagningssamarbetet inom datavetenskap.
 • Urvalsprovet i engelska
 • Urvalsprovet i farmaci
 • Urvalsprovet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Urvalsprovet i franska
 • Urvalsprovet i geografi
 • Urvalsprovet i geovetenskap
 • Urvalsprovet i historia
 • Urvalsprovet i italienska
 • Svenskspråkigt urvalsprov i juridik
 • Urvalsprovet i konstforskning
 • Urvalsprovet i kulturforskning
 • Urvalsprovet i lantbruksvetenskaper
 • Urvalsprovet i livsmedelsvetenskaper
 • Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet
 • Urvalsprovet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
 • Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur
 • Urvalsprovet i politik, medier och kommunikation
 • Urvalsprovet i psykologi och logopedi
 • Tilläggsuppgiften som anknyter till magisterprogrammet i psykologi
 • Urvalsprovet i samhälle i förändring
 • Urvalsprovet i samhällsvetenskaper (Soc & kom)
 • Urvalsprovet i skogsvetenskaper
 • Sociala vetenskaper: Provet som anknyter till kursbaserad antagning
 • Urvalsprovet i socialt arbete (Soc & kom)
 • Urvalsprovet i spanska
 • Urvalsprovet i teologi och religionsforskning
 • Urvalsprovet i tyska
 • VAKAVA-urvalsprovet
 • Urvalsprovet i världens språk och språkvetenskaper

Ta med dig till urvalsprovet:

Kom ihåg att ta med också andra saker som du eventuellt behöver under urvalsprovet.  Läs mera om vad du ska ta med dig under anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet.

Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk. 

Mer information om identifieraren och de tekniska kraven på utrustningen finns på denna sida.

Identifierare

För urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet . Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Bärbar dator och krav på utrustningen

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon (Microsoft Surface godkänns).

Krav på utrustning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Edge
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan https://selain.korkeakouluun.fi/sv.html kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Chrome

 1. Skriv in följande adress i Chrome-webbläsarens adressfält: chrome://extensions/. Tillägg-vyn (Extensions) öppnas. I denna vy ser du de tillägg som eventuellt är i bruk.
 2. Du tar webbläsartilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen i nedre kanten av tillägget.
 3. Knappen blir grå. Tillägget är nu ur bruk!
 4. Om du har flera tillägg, ta dem alla ur bruk genom att klicka på den blåa knappen för dem alla.
 5. Tilläggen är nu ur bruk!

Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Chrome (pdf).

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Firefox

 1. Klicka upp hamburgarmenyn i övre högra hörnet i webbläsaren Firefox. Välj punkten Tillägg i menyn som öppnas.
 2. Välj punkten Tillägg i vyn som öppnas.
 3. Du tar tilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen vid varje tillägg. Om det inte finns några blå knappar i vyn, inaktiverar du tilläggen genom att klicka på de tre punkterna bredvid tillägget och välja Inaktivera.
 4. Bredvid tilläggets namn uppenbarar sig texten ”Inaktiverad”. Upprepa detta för alla tillägg.

Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Firefox (pdf).

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Sökfunktionen och användning av webbläsare

I urvalsprovet kan det finnas material i pdf-format. Du får endast öppna materialet i webbläsaren.

 • Om din webbläsare erbjuder möjligheten att söka text från en pdf-fil, kan du använda dig av denna möjlighet. Sökfunktionen kan fungera t.ex. med tangentkombinationen Ctrl+F eller Cmd+F. Sökfunktionen hittar inte nödvändigtvis all text, t.ex. sådan som är i bildformat.
 • Medan provet pågar får du endast öppna urvalsprovssystemet, samt de sedarata pdf-filer med textmaterial som är länkat från systemet. Det är tillåtet att ha fliken som öppnats i ett separat fönster invid frågorna.
Dataskydd

Dataskyddmeddelande (Metropolia)

Vanliga frågor om de digitala urvalsproven

Du får endast använda urvalsprovssystemet. Om du använder vilken som helst annan webbsida, fil eller apparat under urvalsprovet kan du bli underkänd. Det är förbjudet att spara urvalsprovssystemet och dess innehåll.

Helsingfors universitets undervisningsansvariga prodekaner har hösten 2020 stakat ut att universitetet gradvis övergår till digitala urvalsprov. I den gemensamma ansökan våren 2021 ordnas cirka hälften av urvalsproven som digitala övervakade prov. Detta tjänar också den sökande, eftersom syftet är att göra processen smidigare och minska riskerna för fel. Ett digitalt prov är mer tillgängligt för bl.a. synskadade och personer med läs- och skrivsvårigheter än ett pappersbaserat prov.

De sökande är i ett mer jämlikt läge också i och med att bl.a. svarets maximala längd är entydigt fastställt. Urvalsproven övervakas för att förhindra fusk. Digitala prov har använts redan tidigare, bl.a. i yrkeshögskolornas urvalsprov, och där har erfarenheterna varit goda. Digitala urvalsprov har tagits i bruk i många gemensamma antagningar (t.ex. i pedagogik), vilket innebär att provet används vid många andra universitet. Så vitt vi vet har vissa andra universitet övergått till digitala prov också i andra än gemensamma antagningar.

Universitetet kan inte erbjuda de sökande datorer till låns. Själva ansökan till universitetet är avgiftsfri. Det kan däremot tillkomma extra utgifter, t.ex. i form av avgifter för förhandsmaterial, datorhyra och resor till provplatsen. Riksdagens justitieombudsman har särskilt tagit ställning till kravet att sökande i studentantagningen ska ha datorer, och universiteten har beaktat ställningstagandet.

Det går också att hyra bärbara datorer från externa aktörer. Genom att i Google eller någon annan sökmotor skriva t.ex. ”hyra bärbar dator” hittar du företag som hyr ut datorer (om du vill hyra i Finland får du antagligen fler träffar på finska, t.ex. på ”tietokoneen vuokraus”). Du kan också fråga på biblioteket i din hemkommun om de lånar ut datorer. Om du har svårt att delta i urvalsprovet av ekonomiska skäl lönar det sig för dig att i god tid vända dig till socialförvaltningen i din kommun. 

Urvalsprovet kan inte genomföras på en pekplatta eller en telefon på grund av det system som används för urvalsproven.  Att utforma urvalsproven så att de kan genomföras på en pekplatta eller telefon skulle begränsa provens innehåll.

Under urvalsproven erbjuder vi de sökande stöd för användningen av bärbar dator och det digitala urvalsprovssystemet. Vi ser till att de sökande kan skriva det digitala urvalsprovet trots eventuella tekniska problem. 

Sökande har möjlighet att få individuella arrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl. Läs mer på sidan om individuella arrangemang.  Ett digitalt prov är mer tillgängligt för bl.a. synskadade och personer med läs- och skrivsvårigheter än ett pappersbaserat prov.