Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet
På den här sidan hittar du de allmänna anvisningarna för Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov. Läs noggrant igenom anvisningarna från början till slut och förbered dig omsorgsfullt inför provdagen.

Närmare anvisningar för urvalsproven våren 2023 publiceras på sidan under våren.
Tillåtna och förbjudna föremål

Till provet ska du ha med dig

 • Ett giltigt identitetsbevis.
 • Skrivredskap
 • Till digitala urvalsprov ska du ha med dig en bärbar dator, laddare och den identifierare du har blivit skickad (QR-kod). Du får koden per sms och e-post cirka en vecka före urvalsprovet. 
 • Räknare, om det är tillåtet att använda egen räknare i det urvalsprov du deltar i. 

Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

 • ett pass
 • ett finländskt körkort
 • ett identitetskort med foto som utfärdats av en finländsk myndighet
 • ett identitetskort med foto som utfärdats i ett EU/EES-land
Användning av räknare vid urvalsprovet

I en del av urvalsproven får man använda urvalsprovstjänstens funktionsräknare eller funktionsräknare som delas ut av universitetet. Det är inte tillåtet att använda egen eller datorns räknare. Nedan hittar du information om i vilka urvalsprov man får använda räknare:

 • Urvalsprovet i farmaci: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
 • Urvalsprovet i fysikaliska vetenskaper: funktionsräknare som delas ut av universitetet
 • Urvalsprovet i geografi: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
 • Urvalsprovet i kemi: funktionsräknare som delas ut av universitetet
 • Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet: urvalsprovstjänstens funktionsräknare. Du får också ta med en egen enkel kalkylator (miniräknare/basräknare). Mera information och exempel på räknare som får användas i urvalsprovet finns på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet.
 • Urvalsprovet i matematiska vetenskaper: funktionsräknare som delas ut av universitetet
 • Urvalsprovet i psykologi och logopedi: urvalsprovstjänstens funktionsräknare

Vid följande prov uppdateras informationen om användning av räknare senast i slutet av februari 2023:

 • Urvalsprovet i biokemi och molekylära biovetenskaper
 • Urvalsprovet i geovetenskap
 • Urvalsprovet i lantbruksvetenskaper
 • Urvalsprovet i livsmedelsvetenskaper
 • Urvalsprovet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • Urvalsprovet i skogsvetenskaper
Funktionsräknare i Vallu-tjänsten för urvalsprov

Urvalsprovstjänstens funktionsräknare har följande funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet M(in) och hämtas ur minnet M(out).
Enkel kalkylator

Med en enkel kalkylator kan man utföra de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) samt kvadratrots- och procenträkning, men inga andra räkneoperationer.

Fusk i urvalsprovet

Ditt prov kan underkännas till exempel i följande fall:

 • du har med dig en smartklocka eller något annat föremål som du kan använda till att fuska i provet då provet börjar
 • du stör de andra sökandena
 • du avlägsnar dig från provsalen utan övervakning innan man får lämna salen
 • du avlägsnar dig från övervakarens sällskap under ett toalettbesök
 • du kommunicerar med någon annan än övervakaren under provet
 • du använder dig av någon annan webbsida, dokument eller program än provsystemet under ett digitalt urvalsprov
 • du fortsätter skriva på provet efter att övervakaren har meddelat att svarstiden är slut
 • du fuskar, försöker fuska eller följer inte bestämmelserna om förebyggande av fusk
 • du hjälper andra att fuska eller försöka fuska

Vad är fusk och plagiat?