Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet
På den här sidan hittar du de allmänna anvisningarna och särhetsanvisningarna för Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov. Läs noggrant igenom anvisningarna från början till slut och förbered dig omsorgsfullt inför provdagen.
Identitetsbevis

Ditt urvalsprov bedöms endast om du bevisar din identitet med ett giltigt identitetsbevis när du skriver provet. Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

 • ett pass
 • ett finländskt körkort
 • ett identitetskort med foto som utfärdats av en finländsk myndighet
 • ett identitetskort med foto som utfärdats i ett EU/EES-land

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Anvisningar för hur du anländer till urvalsprovet

Urvalsprov som ordnas i Helsingfors hålls huvudsakligen i Mässcentrum. Juridiska fakultetens och Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov ordnas i både Helsingfors och Vasa. Närmare information om provplatsen och vilka ingångar som ska användas uppdateras på sidan Platser och tider för urvalsproven senast en vecka före provet.

Observera att det ordnas flera olika urvalsprov samtidigt. Se till att du följer de anvisningar och den information som gäller rätt prov.

Om du beviljas individuella arrangemang får du cirka en vecka före urvalsprovet ett e-postmeddelande med information om var du ska skriva ditt urvalsprov. Beroende på de individuella arrangemangen ligger provplatsen i en av universitetets byggnader, i Mässcentrum eller i Vasa.

Kom i tid till urvalsprovsplatsen t.ex. en timme före provet. Försenade sökande tas inte till provet.

Följ anvisningarna när du går till provsalen. Alla sökande ska tvätta händerna eller använda handsprit innan de går in i provsalen.

Under provet och provets avslutning

Om du börjar känna symtom som liknar förkylningssymtom under provtillfället ska du omedelbart meddela övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra provet.

Du kan gå på toaletten mitt under provet. Räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer till dig och följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt gången.

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter den angivna inledningstiden. Följ de instruktioner som övervakarna ger då du lämnar in provet och avlägsnar dig från provplatsen.

Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén ska du samtidigt be om ett intyg av övervakaren när du lämnar in provet.

Tillåtna och förbjudna föremål

Till provet ska du ha med dig

Du kan ta med dig till provet:

 • En dryckesflaska med kork (flaskan får inte innehålla kaffe eller energidryck)
 • Små matsäckar med transparent omslag om du behöver äta under provet. Ätandet ska ske så att du inte tar av dig ansiktsmasken från ansiktet onödigt länge. Undvik starkt doftande eller allergiframkallande mat.
 • Ansiktsmask (reservmasker i en transparent påse)
 • Separat trådbunden mus och tangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Mensskydd
 • Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • Skyddsvisir, engångshandskar och handsprit i en liten transparent flaska. 

Mobiltelefonen ska stängas eller sättas i flygläge innan provet inleds och lämnas på en plats som övervakaren anvisar. Övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.

Du får inte ha med dig:

 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). I provsalarna finns det klockor så att du kan se tiden från alla platser. I de digitala urvalsproven ser du den återstående provtiden i provsystemet.
 • Hörlurar eller andra apparater som man kan sända eller ta emot information med eller som man kan spara information på.
 • Snus och tuggummi
 • Egna näsdukar. Under provet kan du vid behov be om hushållspapper av provövervakaren.
 • Markeringspennor eller färgpennor, ordböcker, urvalsprovsböcker, tabeller, anteckningar eller annat motsvarande skriftligt material, pennfodral, glasögonfodral eller andra askar eller påsar som man inte kan se igenom.
 • Kalkylator i prov där det inte är tillåtet. Se närmare information om tillåtna kalkylatorer och prov där man får använda kalkylator.
Säkerhetsanvisningar

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om coronavirussmitta och skydd i god tid innan du deltar i urvalsprovet

Insjuknande och urvalsprov

 • Om du har coronavirussmitta (konstaterats i ett hemtest eller ett officiellt test) kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du har varit på coronavirustest på grund av misstanke om smitta och ännu inte har fått resultat kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du har förordnats i karantän kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet.

Om du anländer till urvalsproven från utlandet ska du på förhand kontrollera Statsrådets anvisningar om ankomst till landet.

Ansiktsmask

Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask vid urvalsproven. Vid behov får du en kirurgisk mask på plats av urvalsprovets övervakare. De som hör till coronavirusets riskgrupper samt ovaccinerade eller de som inte har fått en full vaccinationsserie rekommenderas att använda en sådan mask som även skyddar effektivt sin bärare (FFP2/FFP3). Du måste ta med en egen mask om du behöver något annat än en kirurgisk mask. Information om ansiktsmasker, mun- och nässkydd samt andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet).

Fusk i urvalsprovet

Ditt prov kan underkännas till exempel i följande fall:

 • du har med dig en smartklocka eller något annat föremål som du kan använda till att fuska i provet då provet börjar
 • du stör de andra sökandena
 • du avlägsnar dig från provsalen utan övervakning innan man får lämna salen
 • du avlägsnar dig från övervakarens sällskap under ett toalettbesök
 • du kommunicerar med någon annan än övervakaren under provet
 • du använder dig av någon annan webbsida, dokument eller program än provsystemet under ett digitalt urvalsprov
 • du fortsätter skriva på provet efter att övervakaren har meddelat att svarstiden är slut
 • du fuskar, försöker fuska eller följer inte bestämmelserna om förebyggande av fusk
 • du hjälper andra att fuska eller försöka fuska

Vad är fusk och plagiat?

Antagningssamarbetens webbsidor