Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet

På den här sidan hittar du de allmänna anvisningarna för Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov. Läs noggrant igenom anvisningarna från början till slut och förbered dig omsorgsfullt inför provdagen.

Anvsningarna för vårens 2024 prov publiceras under våren.
Tillåtna och förbjudna föremål

Till provet ska du ha med dig:

Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

 • ett pass
 • ett finländskt körkort
 • ett identitetskort med foto som utfärdats av en finländsk myndighet
 • ett identitetskort med foto som utfärdats i ett EU/EES-land

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har ett godkänt identitetsbevis med dig. Du måste ha det egentliga identitetsbeviset med dig, ett foto av identitetsbeviset räcker inte.

Fusk i urvalsprovet

Ditt prov kan underkännas till exempel i följande fall:

 • du har med dig en smartklocka eller något annat föremål som du kan använda till att fuska i provet då provet börjar
 • du stör de andra sökandena
 • du avlägsnar dig från provsalen utan övervakning innan man får lämna salen
 • du avlägsnar dig från övervakarens sällskap under ett toalettbesök
 • du kommunicerar med någon annan än övervakaren under provet
 • du använder dig av någon annan webbsida, dokument eller program än provsystemet under ett digitalt urvalsprov
 • du fortsätter skriva på provet efter att övervakaren har meddelat att svarstiden är slut
 • du fuskar, försöker fuska eller följer inte bestämmelserna om förebyggande av fusk
 • du hjälper andra att fuska eller försöka fuska

Vad är fusk och plagiat?