Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet
På den här sidan hittar du säkerhetsanvisningarna för Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov och allmänna anvisningar om urvalsproven. Läs noggrant igenom anvisningarna från början till slut och förbered dig omsorgsfullt inför provdagen.

Närmare anvisningar för urvalsproven våren 2022 publiceras på sidan under våren.
Tillåtna och förbjudna föremål

Till provet ska du ha med dig

Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

 • ett pass från vilket land som helst
 • ett identitetskort som utfärdats av en finländsk myndighet
 • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
 • ett finländskt körkort.
Säkerhetsanvisningar och allmänna anvisningar om urvalsproven

Coronaläget beaktas genom strikta säkerhetsarrangemang vid provtillfället. Alla närvarande ansvarar för att de inte genom sina egna handlingar utsätter andra för risk att bli smittad. Läs noggrant igenom anvisningarna nedan om säkerhet och hur urvalsprovet genomförs.

En del av urvalsproven ordnas i samarbete med andra universitet. Om du tänker delta i ett urvalsprov som ordnas av ett annat universitet ska du följa det universitetets prov-, säkerhets- och ankomstinstruktioner.

Vi förutsätter att både personalen och de sökande använder munskydd på urvalsprovet. Använd munskydd under hela urvalsprovet, med undantag av korta drickpauser. Kom ihåg att ta med extra munskydd.

Vi rekommenderar att du i den mån det är möjligt undviker onödiga närkontakter före urvalsproven och medan du deltar i urvalsproven.

Fusk i urvalsprovet

Ditt prov kan underkännas till exempel i följande fall:

 • Du använder eller försöker använda din telefon under provet. Om du deltar i ett digitalt prov får du öppna din telefon för att visa din identifierare (QR-koden) när du lämnar in dina svar.
 • Du har med dig en smartklocka eller något annat föremål som kan användas för att fuska när provet har börjat.
 • Du stör de andra sökandena.
 • Du avlägsnar dig från provsalen utan övervakning innan man får lämna salen.
 • Du går bort från övervakaren under ett toalettbesök.
 • Du kommunicerar med någon annan än övervakaren under provet.
 • Du fortsätter skriva på provet efter att övervakaren har meddelat att svarstiden är slut.
 • Du fuskar, försöker fuska eller följer inte bestämmelserna om förebyggande av fusk.
 • Du hjälper andra att fuska eller försöka fuska.

Vad är fusk och plagiat?

Antagningssamarbetens webbsidor