Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet
På den här sidan hittar du de allmänna anvisningarna för Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov. Läs noggrant igenom anvisningarna från början till slut och förbered dig omsorgsfullt inför provdagen.
Anvisningar inför provdagen

Information om platserna och tiderna för urvalsproven samt ankomstanvisningarna hittar på sidan Platser och tider för de svenskspråkiga urvalsproven.

Följ anvisningarna när du går till provsalen. Provövervakarna kontrollerar de saker du har med dig till provet och berättar var du skall sätta dig i provsalen.

Du kan gå på toaletten mitt under provet. Räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer till dig och följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt gången.

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter att provet har börjat. Följ de instruktioner som ges i provsalen då du lämnar in provet och avlägsnar dig från provplatsen.

Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén ska du samtidigt be om ett intyg av övervakaren när du visar din identifierare och ditt identitetsbevis.

Tillåtna och förbjudna föremål

Till provet ska du ha med dig:

 • Ett giltigt identitetsbevis med foto
 • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal). Vid provet finns det papper för egna anteckningar.
 • Till digitala urvalsprov ska du ha med dig en bärbar dator, laddare och den identifierare du har blivit skickad (QR-kod). Du får identifieraren per sms och e-post cirka en vecka före urvalsprovet. Se närmare anvisningar och krav på utrustningen för de digitala urvalsproven.

Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

 • ett pass
 • ett finländskt körkort
 • ett identitetskort med foto som utfärdats av en finländsk myndighet
 • ett identitetskort med foto som utfärdats i ett EU/EES-land

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har ett godkänt identitetsbevis med dig. Du måste ha det egentliga identitetsbeviset med dig, ett foto av identitetsbeviset räcker inte.

Du kan ta med dig till provet:

 • En dryckesflaska med kork.
 • Små matsäckar med transparent omslag. Undvik starkt doftande eller allergiframkallande mat.
 • Separat trådbunden mus och tangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Mensskydd (individuellt förpackade).
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • Munskydd och handsprit i en liten transparent flaska. 

Mobiltelefonen ska stängas eller sättas i flygläge innan provet inleds och lämnas på en plats som övervakaren anvisar. Övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.

Förbjudna föremål

Det är förbjudet att ta med till och använda under provet annat än det som nämns i listan ovan. Förbjudna föremål är till exempel:

 • Datorns skärmskydd och musmatta
 • Trådlösa apparater som t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband.
 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Du ser den återstående provtiden i provsystemet eller från provsalens klocka.
 • Snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.
 • Ordböcker, urvalsprovsböcker, tabeller, anteckningar eller annat motsvarande skriftligt material.
 • Pennfodral, glasögonfodral eller andra askar eller påsar som man inte kan se igenom.
Användning av räknare vid urvalsprovet

I en del av urvalsproven får man använda urvalsprovstjänstens funktionsräknare eller funktionsräknare som delas ut av universitetet. Det är inte tillåtet att använda egen eller datorns räknare. Nedan hittar du information om i vilka urvalsprov man får använda räknare:

 • Urvalsprovet i biokemi och molekylära biovetenskaper: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
 • Urvalsprovet i farmaci: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
 • Urvalsprovet i fysikaliska vetenskaper: funktionsräknare som delas ut av universitetet
 • Urvalsprovet i geografi: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
 • Urvalsprovet i geovetenskap: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
 • Urvalsprovet i kemi: funktionsräknare som delas ut av universitetet
 • Urvalsprovet i livsmedelsvetenskaper: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
 • Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet: urvalsprovstjänstens funktionsräknare. Du får också ta med en egen enkel kalkylator (miniräknare/basräknare). Mera information och exempel på räknare som får användas i urvalsprovet finns på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet.
 • Urvalsprovet i matematiska vetenskaper: funktionsräknare som delas ut av universitetet
 • Urvalsprovet i psykologi och logopedi: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
 • Urvalsprovet i skogsvetenskaper: urvalsprovstjänstens funktionsräknare
Funktionsräknare i Vallu-tjänsten för urvalsprov

Urvalsprovstjänstens funktionsräknare har följande funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet M(in) och hämtas ur minnet M(out).

Du kan öva på att använda räknaren på denna sida

Enkel kalkylator

Med en enkel kalkylator kan man utföra de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) samt kvadratrots- och procenträkning, men inga andra räkneoperationer.

Fusk i urvalsprovet

Ditt prov kan underkännas till exempel i följande fall:

 • du har med dig en smartklocka eller något annat föremål som du kan använda till att fuska i provet då provet börjar
 • du stör de andra sökandena
 • du avlägsnar dig från provsalen utan övervakning innan man får lämna salen
 • du avlägsnar dig från övervakarens sällskap under ett toalettbesök
 • du kommunicerar med någon annan än övervakaren under provet
 • du använder dig av någon annan webbsida, dokument eller program än provsystemet under ett digitalt urvalsprov
 • du fortsätter skriva på provet efter att övervakaren har meddelat att svarstiden är slut
 • du fuskar, försöker fuska eller följer inte bestämmelserna om förebyggande av fusk
 • du hjälper andra att fuska eller försöka fuska

Vad är fusk och plagiat?