Poängsättning av ansökan i farmaceutiska fakultetens magisteransökan
VÅREN 2022

Studentantagning till PF-utbildningsprogrammet baserar på et viktade medeltalet för de obligatoriska studierna som ingår i farmaceutexamen.Det viktade medeltalet

Studier, som beaktas vid beräkning av det viktade medeltalet

Det viktade medeltalet räknas på basis av alla obligatoriska studieavsnitt i farmaceutexamen som har bedömts med skalan 0–5, och som koefficient används studieavsnittets omfattning i studiepoäng. Om studieavsnittet är indelat i delprestationer i examensstrukturen beaktas studieavsnittets slutvitsord (inte de enskilda delprestationernas vitsord) i beräkningen av det viktade medeltalet.

Tillgodoräknade studier som har genomförts någon annanstans eller studier i främmande språk och det andra inhemska språket som ingår i examen beaktas inte vid uträkningen av det viktade medeltalet. I antagningen beaktas endast studier som ingår i farmaceutexamen. Studier som har genomförts efter avlagd farmaceutexamen beaktas inte i antagningen.

Om två eller fler sökande har samma poängtal antas samtliga med samma poängtal.

Det viktade medeltalet räknas ut på följande sätt:

  1. Multiplicera vitsordet för varje studieavsnitt med studieavsnittets antal studiepoäng
  2. Addera resultaten
  3. Dividera summan med summan av alla studieavsnittens studiepoäng