Poängsättning i magisteransökan
Här hittar du information om poängsättning av ansökningarna till de magisterprogram som ingår i den gemensamma ansökan till högskolorna.

Alla ansökningar som lämnats in enligt anvisningarna inom utsatt tid bedöms av det utbildningsprogram som ansökningsmålet gäller. Bedömningen sker enligt vissa fastslagna antagningskriterier. Bedömningen av ansökan samt den sökandes tidigare utbildningsbakgrund kallas akademisk bedömning. Information om den akademiska bedömningen når du genom menyn till vänster. Utbildningsprogrammens antagningskriterier hittar du på Studieinfo.