De sökandes poäng i gemensamma ansökan
Nedan ser du dina poäng i gemensamma ansökan i fråga om Helsingfors universitets utbildningsprogram. När antagningsresultaten har publicerats i Studieinfo kan du kontrollera dina poäng i fråga om vart och ett av de utbildningar du sökt till.
Poäng i urvalsprovet

I tjänsten Min Studieinfo ser du dina totala poäng i urvalsprovet och dina totala poäng i betygsantagningen.

På den här sidan publicerar vi poängen för urvalsproven på papper samt urvalsprovet i datavetenskap, enligt poängen för uppgifterna eller delarna i urvalsproven. Poängen för de övriga digitala urvalsproven hittar du genom att logga in i urvalsprovssystemets Urvalsprovspoäng-tjänsten. 

Poängen för följande urvalsprov publiceras annanstans:

Du kan titta på dina provsvar och poängsättningen för de digitala urvalsproven via Urvalsprovspoäng-tjänsten.

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas 8.7.2022 kl. 12. Tjänsten är öppen till 31.12.2022.

 1. Gå på sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas 8.7.2022 kl. 12)
 2. Logga in med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi.

OBS! I vissa urvalsprov har man fått minuspoäng för fel svar i flervalsuppgifter. Sådana urvalsprov är

 • biokemi och molekylära biovetenskaper
 • biologi och miljövetenskaper
 • farmaci
 • geovetenskap
 • livsmedelsvetenskaper
 • medicinska utbildningsområdet
 • miljö- och livsmedelsekonomi
 • rättsvetenskaper
 • samhälle i förändring
 • skogsvetenskaper
 • sociala vetenskaper
 • teologi

Om de totala poängen för en del av urvalsprovet i och med minuspoäng är mindre än 0, omvandlas det totala antalet poäng trots allt till 0. I Urvalsprovspoäng-tjänsten syns det totala antalet poäng för avsnittet trots detta som mindre än noll och poängen för hela provet som lägre än det i verkligheten är. Det verkliga totala antalet poäng som tillämpas i antagningen hittar du i tjänsten Min Studieinfo.

Att logga in utan stark autentisering

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, kan du logga in i Urvalsprovspoäng-tjänsten genom den ansökan som du lämnade in i vårens andra gemensamma ansökan:

 1. När du lämnade in din ansökan fick du ett bekräftelsemeddelande från Studieinfo (adressen noreply@opintopolku.fi) med rubriken ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Leta fram meddelandet i din e-post. Kontrollera att du letar efter meddelandet i samma tjänst vars e-postadress du uppgav i din ansökan.
 2. I meddelandet finns en länk till din ansökan. Länken är aktiv i 14 dygn. Du kan beställa en ny länk genom att klicka på den föråldrade länken. Det kan ta flera timmar innan du får länken till din e-post.
 3. Öppna din ansökan genom att trycka på den nya länken.
 4. Leta fram avsnittet länken till Urvalsprovspoäng-tjänsten. Länken för dig till Urvalsprovspoäng-tjänsten.
Poängen i magisterantagningen

För magisterprogrammens del kan du på den här sidan se hur många poäng du fick för de delområden i din ansökan som bedömdes. Undantag:

 • Pf-utbildningen: ansökan poängsätts inte. Du kan se det medeltal för dina studier som beaktats i antagningen i Min Studieinfo.
 • Magisterprogrammet i psykologi: poängen i urvalsproven publiceras på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet psykologi och logopedi.
 • Magisterprogrammet i rättsvetenskap: ansökan poängsätts inte. Om du har sökt på basis av en examen som avlagts i Finland kan du se det medeltal för dina studier som beaktats i antagningen i Min Studieinfo. Om du har sökt på basis av en examen som avlagts utomlands rangordnas ansökningarna utgående från en helhetsbedömning.
Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer

Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer (t.ex. 1.2.246.562.11.00000000000000123456). Fyll i ditt ansökningsnummer i fältet nedan och kontrollera att numret är korrekt skrivet.

  I tjänsten Min Studieinfo

  Du kan se ditt ansökningsnummer när du loggar in i tjänsten Min Studieinfo. Klicka på länken ”Visa ansökan”. Ditt ansökningsnummer syns i sidans adressfält (t.ex. 1.2.246.562.11.00000000000000123456).

  I de e-postmeddelanden du får

  När du har skickat in ansökan får du en automatisk kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot. Ämnet för e-postmeddelandet är ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Ditt ansökningsnummer ges genast i början av meddelandet.

  Om du har sökt till något magisterprogram får du också ett e-postmeddelande av Helsingfors universitets ansökningsservice där ditt ansökningsnummer anges. Meddelandets ämne är ”Information om hur urvalet framskrider” eller ”Beslut angående antagning av studerande”, och du får meddelandet när resultaten för ansökningsmålet har publicerats.

  Genom att fråga Ansökningsservicen

  Om du inte får reda på ditt ansökningsnummer på något annat sätt, kan du kontakta Ansökningsservicen och fråga dem. Skicka in din fråga per e-post från samma e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten. Ansökningsnumret lämnas inte ut till någon annan än den sökande.

  Här kan du se dina poäng

  Tabellen uppdateras inte längre efter att poängen har publicerats.