De sökandes poäng i gemensamma ansökan
Nedan ser du dina poäng i gemensamma ansökan i fråga om Helsingfors universitets utbildningsprogram. När antagningsresultaten har publicerats i Studieinfo kan du kontrollera dina poäng i fråga om vart och ett av de utbildningar du sökt till.
Poäng i urvalsprovet

I tjänsten Min Studieinfo ser du dina totala poäng i urvalsprovet och dina totala poäng i betygsantagningen.

På den här sidan publicerar vi poängen för urvalsproven på papper samt urvalsprovet i datavetenskap, enligt poängen för uppgifterna eller delarna i urvalsproven. Poängen för de övriga digitala urvalsproven hittar du genom att logga in i urvalsprovssystemets Urvalsprovspoäng-tjänsten. Poängen för följande urvalsprov publiceras annanstans:

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas efter att resultaten i den gemensamma ansökans har publicerats 12.7.2021  senast kl. 12.00. Tjänsten är öppen till 31.12.2021.

 1. Gå till sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas 12.7.2021)
 2. Logga in i urvalsprovssystemet med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi. Det vanligaste sättet att identifiera sig är att logga in med sina nätbankskoder.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, läsa närmare anvisningar nedan.

OBS! I vissa urvalsprov har man fått minuspoäng för fel svar i flervalsuppgifter. Sådana urvalsprov är

 • livsmedelsvetenskaper
 • farmaci
 • geovetenskap
 • skogsvetenskaper
 • politik, medier och kommunikation
 • samhälle i förändring
 • biologi och miljövetenskaper.

Om de totala poängen för en del av urvalsprovet i och med minuspoäng är mindre än 0, omvandlas det totala antalet poäng trots allt till 0. I Urvalsprovspoäng-tjänsten syns det totala antalet poäng för avsnittet trots detta som mindre än noll och poängen för hela provet som lägre än det i verkligheten är. Det verkliga totala antalet poäng som tillämpas i antagningen hittar du i tjänsten Min Studieinfo.

Att logga in utan stark autentisering

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, kan du logga in i urvalsprovssystemet genom den ansökan som du lämnade in i vårens andra gemensamma ansökan:

 1. När du lämnade in din ansökan fick du från Studieinfo (adressen noreply@opintopolku.fi) ett bekräftelsemeddelande med rubriken ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Leta fram meddelandet i din e-post. Kontrollera att du letar efter meddelandet i samma tjänst vars e-postadress du uppgav i din ansökan.
 2. I meddelandet finns en länk till din ansökan. Länken är aktiv i 14 dygn. Du kan beställa en ny länk genom att klicka på den föråldrade länken. Det kan ta flera timmar innan du får länken till din e-post.
 3. Öppna din ansökan genom att trycka på den nya länken.
 4. Leta fram avsnittet länken till Urvalsprovspoäng-tjänsten. Länken för dig till Urvalsprovspoäng-tjänsten.
Poängen i magisterantagningen

För magisterprogrammens del kan du på den här sidan se hur många poäng du fick för de delområden i din ansökan som bedömdes. Undantag:

 • Pf-utbildningen: ansökan poängsätts inte. Du kan se det medeltal för dina studier som beaktats i antagningen i Min Studieinfo.
 • Magisterprogrammet i psykologi: poängen i urvalsproven publiceras på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet psykologi och logopedi.
 • Magisterprogrammet i rättsvetenskap: ansökan poängsätts inte. Om du har sökt på basis av en examen som avlagts i Finland kan du se det medeltal för dina studier som beaktats i antagningen i Min Studieinfo. Om du har sökt på basis av en examen som avlagts utomlands rangordnas ansökningarna utgående från en helhetsbedömning.
Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer

Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer (t.ex. 1.2.246.562.11.00000000000000123456). Fyll i ditt ansökningsnummer i fältet nedan och kontrollera att numret är korrekt skrivet.

I tjänsten Min Studieinfo

Du kan se ditt ansökningsnummer när du loggar in i tjänsten Min Studieinfo. Klicka på länken ”Visa ansökan”. Ditt ansökningsnummer syns i sidans adressfält (t.ex. 1.2.246.562.11.00000000000000123456).

I de e-postmeddelanden du får

När du har skickat in ansökan får du en automatisk kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot. Ämnet för e-postmeddelandet är ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Ditt ansökningsnummer ges genast i början av meddelandet.

Du får också ett e-postmeddelande av Helsingfors universitets ansökningsservice där ditt ansökningsnummer anges. Meddelandets ämne är

 • ”Helsingfors universitet: tidsschemat för publiceringen av resultat och anvisningar för sökande” om du har sökt till ett kandidatprogram och du får meddelandet i mitten maj, eller
 • ”Information om hur urvalet framskrider” eller ”Beslut angående antagning av studerande” om du har sökt till ett magisterprogram och du får meddelandet när resultaten för ansökningsmålet har publicerats.

Genom att fråga Ansökningsservicen

Om du inte får reda på ditt ansökningsnummer på något annat sätt, kan du kontakta Ansökningsservicen och fråga dem. Skicka in din fråga per e-post från samma e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten. Ansökningsnumret lämnas inte ut till någon annan än den sökande.

Här kan du se dina poäng

Tabellen uppdateras inte längre efter att poängen har publicerats.