Specialkrav enligt land - Kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan
Om du blir villkorligt antagen ska du i samband med att du tar emot studieplatsen lämna in officiellt styrkta kopior av intygen som visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper. Intygen ska lämnas in till Ansökningsservicen. För dokument beviljade i vissa länder gäller specialkrav.
Behöver jag följa specialkrav enligt land?

Dessa anvisningar gäller dig som ansöker till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet i huvudansökan eller till programmet Bachelor of Science under hösten eller våren 2020–2021.

Dessa anvisningar gäller dig som har antagits villkorligt. Bekanta dig med anvisningarna i god tid, redan innan resultaten offentliggörs. Det kan vara en långsam process att lämna in utbildningsdokumenten i enlighet med de landspecifika kraven, börja alltså i god tid – du behöver inte oroa dig för att lämna in bilagorna för tidigt!

Om landet där din examen har beviljats inte finns på listan nedan ska du lämna in dokumenten enligt normal praxis som officiellt bestyrkta kopior.

Allmänna anvisningar

Om din examen beviljas i något av länderna nedan ska du lämna in dina utbildningsdokument enligt de anvisningar som gäller landet. Du ska i första hand följa specialkraven enligt land, inte de allmänna anvisningarna om att lämna in dokument. Alternativt kan du lämna in utbildningsdokumenten via vissa elektroniska certifikattjänster om din läroanstalt använder tjänsterna.

Om du har avlagt International Baccalaureate-, AICE- eller A-levels-examen eller examen i en internationell skola som följer examensfordringarna i ett annat land (t.ex. International High School enligt USA:s modell) gäller separata anvisningar (längst ner på denna sida).

Observera att du i fråga om de flesta länder ska följa separata anvisningar om du visar din högskolebehörighet med universitetsexamen.

Sökande som har blivit villkorligt antagna ska lämna in sina bilagor till Helsingfors universitets ansökningsservice inom tidsfristen. Tidsfristerna för de olika ansökningarna meddelas på sidan Anvisningar för villkorligt antagna sökande. Om du inte lämnar in de dokument som krävs inom utsatt tid förlorar du studieplatsen.

Utbildningsdokument från andra stadiet ska styrkas av konsulära avdelningen vid Afghanistans utrikesministerium i Kabul (Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs in Kabul). Om du för närvarande inte befinner dig i Afghanistan, ska du be den närmaste afghanska ambassaden eller det närmaste afghanska konsulatet styrka dina utbildningsdokument.

Lämna in dina utbildningsdokument från andra stadiet till Helsingfors universitets ansökningsservice. Utbildningsdokumenten ska lämnas in i ett kuvert som har förseglats av den aktör som utfärdat examen. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den läroanstalt eller examensnämnd som har utfärdat betyget. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Australien som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in en kopia av det officiella statsutfärdade examensbeviset från en utbildning på andra stadiet. Originaldokumenten ska legaliseras genom en apostille från Republiken Azerbajdzjans utrikesministerium (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan). Kopior av originaldokumenten legaliserade genom en apostille ska sedan styrkas av en notarius publicus. Kopiorna ska ha notarius publicus originalstämpel och underskrift på varje sida. Alternativt kan notarius publicus sammanfoga sidorna så att alla kan styrkas på en gång. Då behöver notarius publicus stämpel och underskrift bara finnas på en sida.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Azerbajdzjan som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Utbildningsdokument från andra stadiet ska vara officiellt styrkta av Board of Intermediate and Secondary Education, som lyder under Bangladesh undervisningsministerium.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Bangladesh som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in en kopia av det officiella statsutfärdade examensbeviset från en utbildning på andra stadiet. Originaldokumenten ska legaliseras genom en apostille från Republiken Belarus utbildningsministerium (Ministry of Education of the Republic of Belarus). Kopior av originaldokumenten legaliserade genom en apostille ska sedan styrkas av en notarius publicus. Kopiorna ska ha notarius publicus originalstämpel och underskrift på varje sida. Alternativt kan notarius publicus sammanfoga sidorna så att alla kan styrkas på en gång. Då behöver notarius publicus stämpel och underskrift bara finnas på en sida.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Belarus som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Eritrea. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Eritrea som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Etiopien. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Etiopien som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in utbildningsbeviset Statement of Results till Helsingfors universitets ansökningsservice i ett kuvert som förseglats av den aktör som utfärdat dokumentet. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den läroanstalt eller examensnämnd som har utfärdat betyget. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Förenade kungariket som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Utbildningsdokumenten ska skickas i ett förseglat kuvert till Helsingfors universitets ansökningsservice av den läroanstalt på andra stadiet som utfärdat dem. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den aktör som har utfärdat dokumentet. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Förenta staterna som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Du ska lämna in ditt examensbevis över West African Senior Secondary Certificate Examination (WASSCE), som utfärdats av West African Examination Council (WAEC), tillsammans med ett oskadat Access Card/Scratch Card-skrapkort. Skrapkortet innehåller en kod som används till att verifiera din examen i ett online-system.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Ghana som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in intyget Certification of Results till Helsingfors universitets ansökningsservice i ett kuvert som förseglats av Hong Kong Examinations and Assessment Authority (HKEAA). Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den examensnämnd som har utfärdat intyget. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Kina som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in utbildningsdokumenten i ett kuvert som har förseglats av den läroanstalt på andra stadiet som utfärdat dem. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den aktör som har utfärdat dokumentet. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Indien som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Indonesien. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Indonesien som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Kopiorna av dina utbildningsdokument från andra stadiet ska vara legaliserade av utrikesministeriet i Iran (Iranian Ministry of Foreign Affairs) och av Finlands ambassad i Teheran. Officiella översättningar av utbildningsdokumenten ska vara styrkta av justitieministeriet i Iran (Ministry of Justice). Vanliga fotokopior av de styrkta dokumenten godkänns inte. Alla kopior ska ha en originalstämpel från utrikesministeriet i Iran och från Finlands ambassad i Teheran.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Iran som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Du ska lämna in ditt Leaving Certificate till Helsingfors universitets ansökningsservice i ett kuvert som förseglats av den läroanstalt som utfärdat dokumentet. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den läroanstalt som har utfärdat dokumentet. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Irland som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Japan. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Japan som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Utbildningsdokumenten ska skickas i ett förseglat kuvert till Helsingfors universitets ansökningsservice av den läroanstalt på andra stadiet som utfärdat dem. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den aktör som har utfärdat dokumentet. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Kamerun som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Utbildningsdokumenten ska skickas i ett förseglat kuvert till Helsingfors universitets ansökningsservice av den läroanstalt på andra stadiet som utfärdat dem. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den aktör som har utfärdat dokumentet. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Kanada som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in en kopia av det officiella statsutfärdade examensbeviset från en utbildning på andra stadiet. Originaldokumenten ska legaliseras genom en apostille från Republiken Kazakstans ministerium för undervisning och vetenskap (Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan). Kopior av originaldokumenten legaliserade genom en apostille ska sedan styrkas av en notarius publicus. Kopiorna ska ha notarius publicus originalstämpel och underskrift på varje sida. Alternativt kan notarius publicus sammanfoga sidorna så att alla kan styrkas på en gång. Då behöver notarius publicus stämpel och underskrift bara finnas på en sida.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Kazakstan som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Du ska lämna in dina resultat för Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) till Helsingfors universitets ansökningsservice i ett kuvert som förseglats av Kenya National Examinations Council (KNEC). Kuvertet ska vara stämplat eller förseglat med KNEC:s officiella stämpel eller sigill. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Kenya som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Observera att anvisningarna nedan gäller Fastlandskina. Det finns separata anvisningar för Hong Kong och Macao.

Du ska lämna in dina utbildningsdokument från andra stadiet till CHESICC (China Higher Education Student Information and Career Center) för verifikation. Be CHESICC skicka verifikationsrapporten på engelska, eller skicka den själv via CHESICC:s elektroniska system till Helsingfors universitets ansökningsservice på adressen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi.

Om din högskolebehörighet baserar sig på en yrkesexamen på andra stadiet, lämna in dina utbildningsdokument i ett kuvert som förseglats av läroanstalten. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den aktör som har utfärdat dokumentet. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Kina som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in dina utbildningsdokument från andra stadiet till Helsingfors universitets ansökningsservice i ett kuvert som förseglats av den aktör som utfärdat dokumentet. Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den läroanstalt eller examensnämnd som har utfärdat betyget. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Kina som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Malaysia. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Malaysia som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Nepal. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Nepal som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Du ska lämna in ditt examensbevis över West African Senior Secondary Certificate Examination (WASSCE), som utfärdats av West African Examination Council (WAEC), tillsammans med ett oskadat Access Card/Scratch Card-skrapkort. Skrapkortet innehåller en kod som används till att verifiera din examen i ett online-system.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Nigeria som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in dina utbildningsdokument från andra stadiet till Helsingfors universitets ansökningsservice. Utbildningsdokumenten ska lämnas in i ett kuvert som har förseglats av den aktör som utfärdat examen (New Zealand Qualifications Authority eller läroanstalten). Kuvertet ska vara stämplat med den officiella stämpeln eller förseglat med det officiella sigillet för den läroanstalt eller examensnämnd som har utfärdat betyget. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Nya Zeeland som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Utbildningsdokumenten från andra stadiet ska vara styrkta av Inter Board Committee of Chairmen (IBCC). Varje sida av studieutdraget och examensbeviset ska vara försedd med IBCC:s stämpel och underskrift. Dokumenten ska gå att verifiera via IBCC:s online-tjänst. Om detta inte är möjligt ska IBCC skicka dokumenten direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice i ett förseglat kuvert.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Pakistan som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in en kopia av det officiella statsutfärdade examensbeviset från en utbildning på andra stadiet. Originaldokumenten ska legaliseras genom en apostille av Ryska federationens lokala auktoriserade utbildningsmyndighet (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)). Originaldokumenten legaliserade genom en apostille ska sedan styrkas av en notarius publicus. Kopiorna ska ha notarius publicus originalstämpel och underskrift på varje sida. Alternativt kan notarius publicus sammanfoga sidorna så att alla kan styrkas på en gång. Då behöver notarius publicus stämpel och underskrift bara finnas på en sida.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Ryssland som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Sudan. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Sudan som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Sydafrika. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Sydafrika som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Sydkorea. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Sydkorea som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Taiwan. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Taiwan som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Lämna in ditt examensbevis från en utbildning på andra stadiet till Helsingfors universitets ansökningsservice i ett kuvert förseglat av National Examinations Council of Tanzania. Kuvertet ska vara stämplat eller förseglat med National Examinations Council of Tanzanias officiella stämpel eller sigill. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. En allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Tanzania som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Du ska lämna in ditt utbildningsbevis (Letter of Education) till Helsingfors universitets ansökningsservice i ett kuvert som förseglats av Uganda National Examinations Board (UNEB). Kuvertet ska vara stämplat eller förseglat med UNEB:s officiella stämpel eller sigill. Stämpeln eller sigillet ska placeras över kuvertfliken på så sätt att det är entydigt att kuvertet inte har öppnats efter att det stämplades eller förseglades. Brev med en allmän stämpel med till exempel texten ”sealed” godkänns inte.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Uganda som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Originalen av utbildningsdokumenten från andra stadiet ska legaliseras genom en apostille från Information and Image Centre (Інформаційно-іміджевий центр) vid Ukrainas undervisnings- och vetenskapsministerium (Міністерство освіти і науки України). Originaldokumenten legaliserade genom en apostille ska sedan styrkas av en notarius publicus. Kopiorna ska ha notarius publicus originalstämpel och underskrift på varje sida. Alternativt kan notarius publicus sammanfoga sidorna så att alla kan styrkas på en gång. Då behöver notarius publicus stämpel och underskrift bara finnas på en sida.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Ukraina som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du visar din högskolebehörighet med ett examensbevis från en utbildning på andra stadiet, gäller inga landspecifika specialkrav för Vietnam. Du kan lämna in de dokument som behövs som officiellt styrkta kopior.

Om du visar din högskolebehörighet med universitetsstudier eller avlagd universitetsexamen ska du följa de separata anvisningar för Vietnam som gäller inlämnandet av dessa utbildningsdokument.

Om du har avlagt International Baccalaureate-examen i ett av de länder som räknas upp ovan, ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen (sidan på svenska) och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. På så sätt får Helsingfors universitet dina slutliga vitsord elektroniskt från IB-organisationen.

Om du i ett av de länder som räknas upp ovan har avlagt antingen AICE-examen (AICE diploma) eller A levels-examen ordnad av Cambridge Assessment, ska du lämna in endast ditt skannade betyg eller förhandsbedömningen under ansökningsskedet. Vi kontrollerar uppgifterna om din examen i arrangörens e-tjänst. Helsingfors universitet kräver att du har genomfört minst 3 prov i A levels-examen.

Om du i ett av de länder som räknas upp ovan har avlagt A levels-examen ordnad av Edexcel eller OxfordAQA, ska examensnämnden skicka de officiella resultaten direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. Helsingfors universitet kräver att du har genomfört minst 3 prov i A levels-examen.

Om du har avlagt din examen i en internationell skola som har ackrediterats i ett annat land än där skolan ligger (skolan följer examensfordringarna i ett annat land) ska du kontrollera om länderna har listats på denna sida. Om någotdera av länderna finns på listan ska du kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice för att kontrollera om du ska följa landspecifika specialkrav.