Naturvetenskapliga forskarskolan
Naturvetenskapliga forskarskolan (DONASCI) är paraplyorganisation för sju naturvetenskapliga doktorandprogram. De medverkande fakulteterna, avdelningarna och fristående institutionerna erbjuder doktoranderna en enastående forskningsmiljö som bl.a. hyser flera av Finlands Akademis spetsforskningsenheter.
Kontakt

Medlemmar 2018-2021:

Direktor: Professor Ilkka Kilpeläinen

Professor Emilia Kilpua
Professor Ilmo Kukkonen
Akademiprofessor Timo Vesala
Professor Lauri Halonen
Professor Xiao Zhong
Professor Ilpo Vattulainen
Professor Tomi Männistö
Doktorand Tommi Mäklin (2020-2021)

Liisa Uotila, FD

Specialist
+ 358 2941 24848
e-post: donasci-info@helsinki.fi