Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan
Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan är en multidisciplinär forskarskola med sex doktorandprogram, som förenar grundforskning och tillämpad forskning. Forskningen tar fram grundläggande data om ekosystem och organismer och strävar efter att lösa utmaningar som miljöförändringar, naturvård, bioteknologins utvecklingsbehov och behovet av en trygg och hållbar livsmedelsförsörjning.
Kontaktinformation

Prof. Sirkku Juhola (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten)
Prof. Paula Elomaa (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
Doktorand Paula Kurittu (Veterinärmedicinska fakulteten)
Universitetslektor Juha Mikola (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten)
Universitetslektor Mar Cabeza (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten)
Prof. Vieno Piironen (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
Universitetslektor lecturer Frederick Stoddard (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
Prof. Marko Virta (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten)

Specialist:
Anni Tonteri, PhD
yeb-info@helsinki.fi
+358 2941 57743

Planerare:
Mia Vehkaoja, PhD
yeb-info@helsinki.fi
+358 2941 58150