Avgiftsfria studier vid Öppna universitet för arbetslösa och permitterade
Kontinuerligt lärande är den bästa vägen till det nya normala!

Helsingfors universitet vill stödja sysselsättningen under och efter undantagstiden: Från och med förra hösten har arbetslösa och permitterade kunnat delta avgiftsfritt i studier vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet. Denna goda praxis fortsätter nu fram till slutet av 2021.

Alla som är arbetslösa eller permitterade vid anmälningstidpunkten har rätt till de avgiftsfria studierna. Innan du anmäler dig till studierna lönar det sig att fråga arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) om studierna eventuellt påverkar arbetslöshetsförmånerna.

Avgiftsfriheten gäller anmälningar som görs senast 31.12.2021. 

Anvisningar för dig som planerar att anmäla dig till studierna våren och sommaren 2021:

  • Skicka e-post till adressen avoin-yleinen@helsinki.fi och bifoga ett färskt intyg över din arbetslöshet eller permittering. Du får ett intyg från arbets- och näringstjänsternas tjänst Mina e-tjänster.
  • I ett svarsmeddelande får du anvisningar om hur du ska anmäla dig till studierna avgiftsfritt.
  • Obs! Kontakta oss i god tid. Handläggningstiden för e-post är tre vardagar. Kurserna fylls i anmälningsordning, och platser kan inte reserveras per e-post.
  • Studieavgifter som redan betalats återbetalas inte.
  • En del av studierna vid Öppna universitetet ordnas vid samarbetsinstitut, varvid den normala studieavgiften består av Öppna universitetets och samarbetsinstitutets andelar. I dessa fall tar Öppna universitetet inte ut någon studieavgift av den arbetslösa eller permitterade studerande, men samarbetsinstitutet kan fakturera sin andel i enlighet med sin betalningspraxis.

Bekanta dig med Öppna universitetets studieutbud: