Universitetets faktureringsuppgifter

Helsingfors universitet tar emot i första hand e-fakturor.

E-fakturering

E-faktureringsadress: 003703134717 (EDI-kod)

FO-nummer: 0313471-7 (inhemska leverantörer)

Momsnummer: FI03134717 (internationella leverantörer)

Förmedlarkod: E204503

E-fakturaoperatör: Opus Capita Solutions Oy

Referensuppgifter

För att säkerställa en smidig behandling av fakturor ska de innehålla följande referensuppgifter

  • resultatenhet och wbs-nummer
  • beställarens namn.

Vi ber faktureraren begära dessa uppgifter av den som beställt en produkt eller tjänst.

Ytterligare information fås på adressen ostoreskontra@helsinki.fi

Fakturor per e-post

Internationella leverantörer och småföretag kan skicka fakturor per e-post till adressen

hy-laskut@helsinki.fi. Fakturan kan skickas i formaten pdf eller tiff (CCITT 4 Fax B&W 300 dpi).

OBS! Eventuella bilagor ska skickas i samma fil som fakturan. Fakturor som skickas per e-post styrs till Opus Capita Solutions Oy, medan Helsingfors universitet endast får den bifogade fakturafilen. Det lönar sig alltså inte att skriva något i meddelandefältet, eftersom informationen inte når universitet och inte heller läses av Opus Capita. Endast den bifogade fakturafilen förmedlas till Helsingfors universitet.

Fakturor på papper

Om faktureraren inte har möjlighet att skicka e-fakturor eller skicka fakturan per e-post, kan hen skicka en pappersfaktura till adressen: Helsingfors universitet, PB 7138, 01051 RÄKNINGAR.