Universitetets egendom sköts av Helsingfors universitets fonder och Helsingfors Universitetsfastigheter. De bildar tillsammans med det egentliga undervisnings- och forskningsuniversitetet och två stiftelser Helsingfors universitetskoncern. Egendomen består huvudsakligen av fastigheter, aktiebolag och värdepapper. Koncernen har sammanlagt cirka 10 000 anställda, de totala intäkterna är en miljard euro och balansräkningens slutsumma nästan 1,7 miljarder euro. År 2014 var koncernens resultat 43 miljoner euro, soliditeten 66 procent och avkastningen på eget kapital 4,3 procent.