Undervisningen vid Helsingfors universitet

Den moderna universitetsundervisningen är mångformig: grupper av olika storlekar, individuell handledning samt interaktiv när- och distansundervisning. Undervisningen är alltid forskningsbaserad. Digitaliseringens möjligheter utnyttjas för att utveckla undervisningen med fokus på gemenskap och så den blir allt mer öppen och studentcentrerad. Ett nätverk av framstående lärare och experter på universitetspedagogik stöder alla lärare vid universitetet i att utveckla undervisningen och lärmiljön. Helsingfors universitet har en betydande roll i att utveckla det finländska utbildningssystemet och lärarutbildningen. Vår internationella framgångshistoria har gjort våra experter eftertraktade på den snabbt växande internationella utbildningsmarknaden.

Kontinuerligt lärande och öppen undervisning

Utöver utbildningar som leder till examen erbjuder Helsingfors universitet ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla samt mångsidiga möjligheter till självstudier. Med hjälp av vårt mångsidiga utbud kan du skaffa dig tilläggsutbildning, utvecklas professionellt eller studera sådant som intresserar dig. Vi erbjuder möjligheter till livslångt lärande som öppna onlinekurser, dvs. moocar (Massive Open Online Courses), Öppna universitetets kurser och fortbildning samt ett flertal öppna vetenskapsevenemang vid Tankehörnan och på universitets olika campus.

Världens bästa finländska utbildning

Finländsk utbildning är en internationell framgångshistoria. Helsingfors universitets kunnande inom lärarutbildning och utveckling av utbildningssystemet är en allt viktigare exportprodukt. Kirsti Lonka och Jari Lavonen har lång erfarenhet inom området och berättar varför detta är fallet. Utöver lärarutbildningen har också vetenskapsfostran, särskilt den som riktar sig till barn, väckt stort intresse ute i världen. Jenni Vartiainen presenterar i sitt inlägg hur fenomenbaserad inlärning tillämpas när man kombinerar lek och vetenskapfostran.

Undervisnings- och utbildningsinnovationer

Helsingfors universitet har utvecklat forskningsbaserade utbildningsinnovationer som har blivit kommersiella succéer, till exempel HEI Schools. Skolornas utmaningar i fråga om digitalisering tacklas via nätverket Innokas, med hjälp av såväl fortbildning för lärare som utveckling av skolorna. dLearn.Helsinki får i sin tur finansiering från Business Finland och utvecklar ett verktyg som använder artificiell intelligens för att hjälpa individer och grupper att identifiera och tillsammans utveckla sina färdigheter målmedvetet och pragmatiskt.