Lista över nya professorer

Rektorn beslutar om tillsättningen av professurer i enlighet med universitetets instruktion som trädde i kraft 1.8.2015. Tidigare tillsättningar av professurer finns arkiverade under kanslerns beslut.  

Rektorn har tillsatt följande professorer:

2019

 • 18.1. Tero Erkkilä, professor i allmän statslära, företrädesvis förvaltnings- och organisationsforskning, vid Statsvetenskapliga fakulteten fr.o.m.1.1.2020. Tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track).

2018

 • 20.12. Mikko Pakarinen, professor i barnkirurgi vid Medicinska fakulteten. Deltidsprofessur (35 %).
 • 20.12. Markus Jokela professor i professor i psykisk hälsa forskning vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.2.2019. tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track).
 • 18.12. José Filipe Pereira da Silva professor i medeltidens filosofi vid Humanistiska fakulteten fr.o.m. 1.1.2020. Tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track).
 • 12.12. Mark Hindmarsh, professor i teoretisk partikelfysik för viss tid vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 1.1.2019–31.12.2023. Deltidsprofessur (80 %). Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 3.12. Kirsi Pyhältö, professor i universitetspedagogik vid Pedagogiska fakulteten fr.o.m. 1.1.2019.
 • 3.12. Auli Toom, professor i universitetspedagogik vid Pedagogiska fakulteten fr.o.m. 1.1.2019.
 • 30.11. Sangita Kulathinal, professor i statistik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.3.2019.
 • 22.11. Jani Luoto, professor i tillämpad ekonometri vid Statsvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.1.2020. Tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track).
 • 22.11. Anna-Elina Lehesjoki, svenskspråkig professor i medicinsk genetik vid Medicinska fakulteten. Deltidsprofessur (35 %).
 • 19.11. Teemu Hölttä, professor i skoglig ekofysiologi vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.1.2019. Tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track).
 • 12.11. Jukka Mähönen, professor i andelslagsrätt vid Juridiska fakulteten fr.o.m. 1.1.2019.
 • 7.11. Joseph Calvin Gagnon, professor i specialpedagogik vid Pedagogiska fakulteten fr.o.m. 15.1.2019.
 • 7.11. Lasse Lehtonen, professor i hälsojuridik vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.1.2019. Deltidsprofessur (35 %). Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 2.11. Juha Kontinen, professor i matematisk logik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.1.2019.
 • 26.10. Antti Aine, professor i idrottsrätt vid Juridiska fakulteten fr.o.m. 1.1.2019.
 • 25.10. Friederike Lüpke, professor i Afrikastudier vid Humanistiska fakulteten.
 • 5.10. Taneli Raivio, professor i translationell pediatrik vid Medicinska fakulteten. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 28.9. Kimmo Porkka, professor i klinisk hematologi vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.10.2018. Deltidsprofessur (35 %). Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 28.9 Oskari Heikinheimo, svenskspråkig professor i obstetrik och gynekologi vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.1.2019. Deltidsprofessur (35 %). Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 14.9 Päivi Tammela, svenskspråkig professor i farmaceutisk biologi vid Farmaceutiska fakulteten.
 • 11.9. Susanna Lindroos-Hovinheimo, svenskspråkig professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten fr.o.m. 24.9.2018.
 • 31.8. Jani Lukkarinen, professor i matematisk fysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 24.9.2018.
 • 31.8. Tuomo Kuusi, professor i matematik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.10.2018.
 • 29.8. Laura Hokkanen, professor i klinisk neuropsykologi vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.11.2018.
 • 26.6. Kaija-Leena Kolho, svenskspråkig professor i pediatrik vid Medicinska fakulteten.
 • 21.6. Christopher Raymond, professor i hållbarhetsvetenskap (hållbarhetsförändring och ekosystemtjänster) vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.
 • 21.6. Vincenzo Cerullo professor i utvackling av biologiska läkemed vid Farmaceutiska fakulteten fr.o.m. 1.1.2019, tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track).
 • 20.6 Pedro Henrique Cury Camargo, professor i oorganisk materialkemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
 • 19.6 Volker Heyd, professor i arkeologi vid Humanistiska fakulteten fr.o.m. 1.9.2018, tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 15.6 Sirkku Juhola, professor i stadsmiljöpolitik vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.1.2019, tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track).
 • 6.6 Johanna Viimaranta, professor i ryska vid Humanistiska fakulteten fr.o.m. 1.8.2018
 • 6.6 Mika Meitz, professor i ekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.8.2019, tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track)
 • 6.6 Juha Herkman, professor i medier och kommunikation för viss tid vid Statsvetenskapliga fakulteten 1.8.2018–31.12.2021
 • 5.6. Christoph Beier, professor i geokemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.1.2019
 • 4.6. Mari Niva, professor i matkultur för viss tid vid Pedagogiska fakulteten 1.9.2018–31.12.2021.
 • 4.6. Juhani Taponen, professor i  husdjurens reproduktion vid Veterinärmedicinska fakulteten fr.o.m. 1.8.2018
 • 22.5. Coppélie Cocq, professor i etnologi för viss tid vid Humanistiska fakulteten fram till 31.12.2022
 • 18.5. Gareth Law, professor i radiokemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 3.9.2018
 • 16.5. Antti Mäkitie, professor i öron-, näs- och halssjukdomar vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.6.2018
 • 16.5. Nina Lindberg, professor i rättspsykiatri vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.11.2018
 • 16.5. Riitta Lassila, professor i koagulationsmedicin vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.5.2018, deltidsanställning (35%)
 • 15.5. Mirja Ruohoniemi, professor i veterinärmedicinsk bilddiagnostik vid Veterinärmedicinska fakulteten fr.o.m. 1.8.2018
 • 7.5. Minna Palmroth, professor i beräkningsrymdfysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande
 • 2.5. Jukka Pirttilä professor i offentlig ekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten  fr.o.m. 1.8.2018.
 • 2.5. Roope Uusikylä professor i offentlig ekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten  fr.o.m. 1.8.2018.
 • 12.4. Anne Kouvonen professor i socialpolitik vid Statsvetenskapliga fakulteten  fr.o.m. 1.8.2018.
 • 5.4. Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik (den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen) vid Pedagogiska fakulteten fr.o.m. 1.8.2018.
 • 3.4. Keijo Heljanko, professor i datavetenskap vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
 • 16.3. Minna Autio, professor i hushållsvetenskap och hushållslärarutbildning vid Pedagogiska fakulteten fr.o.m. 1.6.2018.
 • 5.3. Harri Saxén, professor i barnets infektionssjukdomar vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %).
 • 28.3. Pentti Tienari, professor i neuroimmunologi vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %).
 • 7.2 Reetta Toivanen, professor i urfolksstudier och hållbar utveckling vid Humanistiska fakulteten fr.o.m. 15.3.2018.
 • 15.1 Sanna Lehtonen, professor i translationell metabolism vid Medicinska fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track) fr.o.m. 1.2.2018.

2017

 • 18.12. Iiris Hovatta, professor i beteendegenetik vid Medicinska fakulteten fr.o.m. 1.4.2018.
 • 27.11. Markus Skrifvars, professor i akutmedicin vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %).
 • 21.11. Sakari Melander, professor i straffrätt vid Juridiska fakulteten fr.o.m. 1.1.2018.
 • 10.11. Karl Lemström, professor i hjärt- och thoraxkirurgi vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %).
 • 19.10. Niklas Ravaja, professor i e-hälsa och välfärd (eHealth and wellbeing) vid Medicinska fakulteten.
 • 9.10. Frank Trentmann, professor i konsumtion och moral vid Statsvetenskapliga fakulteten (deltidsprofessur 20 %), tillsatt genom kallelseförfarande fr.o.m. 1.1.2018.
 • 20.9. Päivi Leino-Sandberg professor i transnationell Europarätt vid Juridiska fakulteten.
 • 1.9. Minna Huotilainen, pedagogie professor vid Pedagogiska fakulteten fr.o.m. 1.10.2017.
 • 1.9. Katariina Salmela-Aro, pedagogie professor vid Pedagogiska fakulteten.
 • 31.8. Janne Soininen, professor i regional miljöforskning vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track) fr.o.m. 1.2.2018.
 • 21.8. Petteri Uotila, professor i geofysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
 • 21.8. Jaakko Husa, professor i rätt och globalisering vid Juridiska fakulteten fr.o.m. 1.4.2018.
 • 3.7. Hartmut Lenk, professor i tyska språket vid Humanistiska fakulteten fr.o.m. 1.8.2017.
 • 26.6. Kim Vettenranta, professor på området celltransplantationer och blodtransfusioner vid Medicinska fakulteten.
 • 22.6. Fred Dervin, professor i pedagogik, i synnerhet mångkulturell fostran, tillsatt genom kallelse (tenure track) fr.o.m. 1.1.2018.
 • 22.6. Krista Lagus, professor i digitala samhällsvetenskaper vid Statsvetenskapliga fakulteten.
 • 22.6. Antti Kauppinen, professor i praktisk filosofi, särskilt etik och samhällsfilosofi vid Statsvetenskapliga fakulteten  fr.o.m. 1.1.2018.
 • 22.6. Jari Eloranta, professor i ekonomisk historia vid Statsvetenskapliga fakulteten  fr.o.m. 1.9.2018.
 • 21.6. Erika Löfström professor i pedagogik, svenskspråkig klasslärarutbildning vid Pedagogiska fakulteten från 1.1.2018.
 • 21.6. Vladimir Gel'man, professor i Rysslands politik vid Humanistiska fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande fr.o.m. 1.8.2017.
 • 14.6. Åsa von Schoultz, svenskspråkig professor i allmän statslära, studiet av politik och organisationer vid Statsvetenskapliga fakulteten.
 • 14.6 Suvi Keskinen, professor på området för etniska relationer vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
 • 12.6. Stephan Pflugmacher Lima, professor i akvatisk ekotoxikologi i stadsmiljöer vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.11.2017.
 • 7.6. Jutta Jokiranta, professor i gammaltestamentlig forskning och närliggande områden vid Teologiska fakulteten.
 • 1.6. Marjaana Seppänen, svenskspråkig professor i socialt arbete vid Statsvetenskapliga fakulteten.
 • 29.5. Janne Saarikivi, professor i finsk-ugrisk språkforskning vid Humanistiska fakulteten, visstidsanställning 1.8.2017–31.7.2021.
 • 23.5. Tuula Linna, professor i processrätt vid Juridiska fakulteten fr.o.m. 1.9.2017.
 • 23.5. Kim Talus, professor i energirätt vid Juridiska fakulteten (deltidsprofessur 30 %), tillsatt genom kallelseförfarande för fem år.  
 • 23.5. Akseli Hemminki, professor i onkologi vid Medicinska fakulteten.  
 • 23.5. Kari Hyytiäinen, professor i Östersjöskyddets ekonomi vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande för fem år.
 • 22.5. Antti Lauerma, professor i hudsjukdomar och allergologi vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %), tillsatt genom kallelseförfarande.  
 • 22.5. Satu Mustjoki, professor i translationell hematologi (Erkko) vid Medicinska fakulteten.  
 • 10.5. Elina Vuola, professor i global kristendom och religionsdialog vid Teologiska fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 5.5. Jaana Bäck, professor på området växelverkan mellan skogar och atmosfären vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande fr.o.m.1.6.2017.
 • 26.4. David Inglis, professor i sociologi vid Statsvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.8.2017.
 • 31.3. Mona Forsskåhl, svenskspråkig professor i nordiska språk vid Humanistiska fakulteten fr.o.m. 1.8.2017.
 • 31.3. Kenneth Österberg, professor i experimentell partikelfysik Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.5.2017.
 • 31.3. Pan Hui, professor i dataanalys vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 31.3. Jari Arokoski, professor i fysiatri vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %).
 • 17.3. Sirpa Tenhunen, professor i social- och kulturantropologi vid Statsvetenskapliga fakulteten, visstidsanställning 1.8.2017–31.8.2021.  
 • 17.2. Peter Johansson, professor i astrofysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track) fr.o.m. 1.9.2017.
 • 15.2. Marjukka Myllärniemi, professor i lungsjukdomar och allergologi vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %) fr.o.m. 1.4.2017.
 • 27.1. Juha Sinisalo, professor i kardiologi vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %) fr.o.m. 1.4.2017.
 • 24.1. Ville Mustonen, professor i bioinformatik vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.2.2017.
 • 16.1. Simo Huotari, professor i experimentell materialfysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
 • 16.1. Paolo Laj, professor i atmosfärforskning och aerosolfysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (deltidsprofessur 37,5 %), tillsatt genom kallelseförfarande för fem år.
 • 5.1. Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria vid Juridiska fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 5.1. Eva Heiskanen, professor i hållbar konsumtion vid Statsvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande.

2016

 • 20.12. Kirsi Pietiläinen, professor i klinisk metaboli vid Medicinska fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande från karriärsystemet (tenure track) fr.o.m. 1.1.2017.
 • 19.12. Craig Primmer, professor i genetik vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.
 • 9.12. Juha Räsänen, professor i fostermedicin vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %), tillsatt genom kallelseförfarande 16.2.2017–15.2.2022. 
 • 9.12. Bodo Steiner, professor i livsmedelsekonomi vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.
 • 2.12. Mika Pantzar, professor i konsumtionsforskning vid Statsvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 24.10. Minna Palmroth, professor i beräkningsrymdfysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande för fem år fr.o.m. 1.1.2017.
 • 3.10. Markus Holopainen, professor i geoinformatik vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande för fem år fr.o.m. 1.1.2017.
 • 3.10. Perttu Lindsberg, professor i neurologi vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %), tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 8.9. Sture Andersson, professor i neonatalogi vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %), tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 18.8. Tommi Mikkonen, professor i datavetenskap vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 27.7. Marjaana Seppänen, professor i socialt arbete vid Statsvetenskapliga fakulteten, visstidsanställning 1.7.2016–31.8.2018.
 • 26.6. Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, svenskspråkig professor i civil- och handelsrätt vid Juridiska fakulteten.
 • 29.4. Maria Brockhaus, professor i internationell skogspolitik vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.
 • 27.4. Tapio Lappi-Seppälä, professor i straffrätt och kriminologi vid Statsvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 27.4. Janne Kivivuori, professor i kriminologi vid Statsvetenskapliga fakulteten, tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 21.3. Sampsa Vanhatalo, professor i klinisk neurofysiologi (deltidsprofessur 35 %) vid Medicinska fakulteten.
 • 8.3. Mika Niemelä, professor i neurokirurgi (deltidsprofessur 35 %) vid Medicinska fakulteten.
 • 8.3. Jesper Ekelund, professor i psykiatri vid Medicinska fakulteten. Tillsatt genom kallelseförfarande. Svenskspråkig professur.
 • 8.3. Maaret Castrén, professor i akutmedicin (deltidsprofessur 35 %) för fem år vid Medicinska fakulteten.
 • 7.3. Marina Heinonen, professor i livsmedelssäkerhet vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.8.2016. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 24.2. Mikko Myrskylä, professor i samhällsstatistik vid Statsvetenskapliga fakulteten. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 19.2. Jari Salo, professor i marknadsföring vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.6.2016.
 • 9.2. Anja Nygren, professor i u-landsforskning vid Statsvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 1.8.2016.
 • 9.2. Panu Minkkinen, professor i allmän rättslära vid Juridiska fakulteten.
 • 3.2. Xiao Zhong, professor i matematik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
 • 25.1. Anu Kantele, professor i infektionssjukdomar vid Medicinska fakulteten.

2015

 • 21.12.2015 Timo Kaartinen, professor i social- och kulturantropologi vid Statsvetenskapliga fakulteten
 • 11.12.2015 Sarah Butcher, professor i mikrobiologi vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten från 1.1.2016
 • 9.12.2015 Jussi Pakkasvirta, professor i region- och kulturstudier vid Humanistiska fakulteten
 • 9.12.2015 Ossi Rahkonen, professor i medicinsk sociologi vid Medicinska fakulteten
 • 9.12.2015 Leena Haataja, professor i barnneurologi vid Medicinska fakulteten (deltidsprofessur 35 %)
 • 4.12.2015 Per-Henrik Groop, professor i inre medicin vid Medicinska fakulteten. Svenskspråkig professur.
 • 4.12.2015 Ari Ristimäki, professor i molekylärpatologi (deltidsprofessur 35 %) vid Medicinska fakulteten. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 4.12.2015 Antti Mäkitie, professor i öron-, näs- och strupsjukdomar (deltidsprofessur 35 %) vid Medicinska fakulteten. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 4.12.2015 Ann Phoenix, gästprofessor, Jane och Aatos Erkkos stiftelses professur i nutidsorienterad samhällsforskning vid Forskarkollegium 1.8.2016–31.7.2017. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 21.9.2015 Sirpa Leppä, professor i cancerologi och radioterapi (deltidsprofessur 35 %) vid Medicinska fakulteten från 1.1.2016. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 21.9.2015 Martti Färkkilä, professor i gastroenterologi vid Medicinska fakulteten från 1.1.2016. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 21.9.2015 Outi Mäkitie, professor i barnendokrinologi (deltidsprofessur 35 %) vid Medicinska fakulteten 1.11.2015–31.10.2020. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 14.9.2015 Ilpo Vattulainen, professor i biologisk fysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten från 1.6.2016. Tillsatt genom kallelseförfarande.
 • 14.9.2015 Marko Elovainio, professor i psykologi vid Beteendevetenskapliga fakulteten från 1.1.2016
 • 14.9.2015 Anu-Katriina Pesonen, professor i psykologi vid Beteendevetenskapliga fakulteten upp till 31.12.2019.
 • 4.9.2015 Julie Yu-Wen Chen, professor i Kinastudier vid Humanistiska fakulteten från 1.1.2016
 • 4.9.2015 Markus Jäntti, professor i offentlig ekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten från 1.10.2015. Tillsatt genom kallelseförfarande.

Professorernas installationsföreläsningar