Kontaktuppgifter

Helsingfors universitet

PB 3 (Fabiansgatan 33)
00014 Helsingfors universitet
Finland
Telefon: +358 (0) 2941 911

Andra kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till personalen
Mainari e-postkatalog
Studentservicen
Ansökningsservicen
Press och media
Helsingfors universitets bibliotek
Registratur och dokumentförvaltning

Kartor och reseplaneraren

Helsingfors karttjänst
Reseplaneraren (Helsingfors regiontrafik HRT)

E-fakturering

E-faktureringsadress: 003703134717 (EDI-kod)
VAT-nummer: FI03134717
FO-nummer: 0313471-7
Förmedlarens kod: E204503
Operatör: OpusCapita Solutions Oy