Internationell och transparent rekryteringsprocess

Universitetet strävar efter att rekrytera de mest begåvade och motiverade förmågorna till tenure track-anställningar. Vår ansökningsprocess har fått beröm för sin genomskinlighet, professionalitet och internationella profil. Alla tillsättningar bygger på omsorgsfulla bedömningar av ansedda sakkunniga och utomstående bedömare. Vi kommunicerar öppet med alla kandidaterna under processen.

Rekryteringsprocessen går till så här:

Recruitment process overview