Kar­riär som ex­pert

”Mitt arbete överensstämmer med mina värderingar, och jag bidrar till att göra världen bättre genom att arbeta för toppforskningen. Jag vet att när jag vill rikta in mig på nya utmaningar så kommer det att finnas tillfälle till det vid universitetet.” - Chef, Studentservicen

”Jag är på toppen inom min bransch. Det finns inte många organisationer som erbjuder ett så fascinerande arbetsfält. Jag får vara med och utforma mina arbetsuppgifter och har möjlighet att utveckla arbetet i en intressant riktning.” - Kommunikatör

”Arbetet bygger på en human värdegrund eftersom universitetet inte är en vinstdriven organisation. Det är mycket lätt att kombinera arbete och familj." - Koordinator, HR

Me­nings­fullt ar­be­te

I ditt arbete främjar du förutsättningarna för intressant och samhälleligt relevant toppforskning. Vår värdegrund innebär att arbetet vid universitetet har betydelse.

Ett ar­be­te med möj­lig­he­ter

Du kan använda din expertis på många sätt, arbeta med ny teknik och nätverka med toppförmågor inom din bransch, också internationellt.

Många slags kar­riär­vä­gar

Du har möjlighet att utveckla din kompetens och bygga kontaktnätverk. Vi erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter: du kan övergå till nya uppgifter eller avancera till mer krävande utmaningar inom organisationen. Vi arbetar i multiprofessionella team och nätverk.

Flex­i­bi­li­tet och stöd

Vi erbjuder våra medarbetare bästa tänkbara förutsättningar för framgång i arbetet. Flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete och flexibla semestrar hjälper dig balansera arbete och fritid. Medarbetare med familj får stöd i att kombinera arbete och familjeliv.