Helsingfors universitet är en inspirerande och mångkulturell arbetsmiljö. Universitetet har mångsidiga internationella kontakter och cirka 80 samarbetsavtal med universitet runt om i världen. Våra forskare och deras sakkunskap anlitas av det internationella forskarsamhället och för internationella konferenser och publikationer. Universitetet är medlem i LERU, League of European Research Universities. Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering.