Helsingfors universitet grundar Lärarakademi 3.9.2012

Helsingfors universitet grundar som det första universitetet i Finland en akademi för lärarna, Lärarakademin. Akademin är ett nätverk för universitetslärare som på ett förtjänstfullt sätt utvecklat undervisningen.

Syftet med Lärarakademin är att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet. Lärarakademin grundas enligt modell från andra toppuniversitet.

– Vårt strategiska mål är att höra till de 50 främsta universiteten i världen. Därför måste vi satsa på undervisningen. Vid ett toppuniversitet går forskningens och undervisningens kvalitet hand i hand. På lång sikt kan den ena inte existera utan den andra, framhöll Helsingfors universitets rektor Thomas Wilhelmsson i sitt inskriptionstal.

Lärarakademin är också universitetssamfundets sätt att belöna pedagogisk kompetens.

– Undervisningen är en central och värdefull del av det akademiska arbetet. På samma sätt som man kan utveckla forskningen kan man också utveckla undervisningen på ett målinriktat och kollegialt sätt, säger Wilhelmsson.

– Genom att stödja lärarna och deras kompetens månar vi också om studenternas lärande. Lärarakademin är ett mångvetenskapligt forum för de bästa lärarna och en möjlighet att bättre än hittills sprida bästa undervisningspraxis och nya undervisningsmetoder vid universitetet.

Att bli invald i Lärarakademin är ett viktigt erkännande för pedagogiska förtjänster. Den som blir medlem i Lärarakademin får ett tvåårigt anslag och lärarens enhet får en resultatbonus för samma period. Tanken är att detta ska vara en morot att ständigt utveckla undervisningen vid universitetet.

– Internationell forskning i högskolepedagogik visar att belöningar av detta slag även generellt kan påverka undervisnings- och lärandekulturen vid universitetet och utvecklandet av dem, påpekar Wilhelmsson.

Ansökningstiden till Lärarakademin går ut i mitten av oktober och medlemmarna väljs i början av 2013. Under detta läsår är det meningen att de 30 grundande medlemmarna ska utses, och därefter kommer man att utse 20 lärare per år. Valet av medlemmar görs på akademiskt vis utgående från en kollegial bedömning och på basis av utlåtanden från en sakkunnigpanel.

 

Text: Hannamaija Helander
Foto: Ari Aalto