Europaexperter

Här hittar du Helsingfors universitets experter på Europa- och EU-frågor. Listan kompletteras.

Du hittar experterna vid Helsingfors universitets centrum för Europa-forskning på deras webbsidor.

Professor Juha Raitio, tfn +35850 448 2737, juha.raitio@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: europeisk lagstiftning

Biträdande professor (UEF), Akademiforskare (UH) Emilia Korkea-aho, tfn +35850 571 9980, emilia.korkea-aho@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: EU-lagstiftning, beslutsfattande, lobbying, reglering av lobbying

Professor Päivi Leino-Sandberg, tfn +35850 576 1575, paivi.leino@helsinki.fi (finska, svenska, engelska)
Nyckelord: EU-grundavtal och -institutioner, EU-beslutsfattande, EMU, europeisk förvaltningsrätt

Universitetslektor i kyrkohistoria Mikko Ketola, tfn +35850 318 545, mikko.ketola@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: EU & tolerans, religioner, extremrörelser, den katolska kyrkan, Ukrainas kyrkor, antisemitism

Universitetslektor i teologisk och social etik Virpi Mäkinen, tfn +35850 318 5434, virpi.makinen@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: EU och europeiska värden, EU & tolerans (idéhistoria, etik, samtid)

Professor i allmän statslära Hanna Wass, tfn +35850 336 3512, hanna.wass@helsinki.fi, (finska, engelska)
Nyckelord: Valdeltagande i EU-valen

Doktorand Laura Nordström, tfn +35850 367 6671, laura.nordstrom@helsinki.fi (finska, engelska, franska)
Nyckelord: Europaparlamentet, expertkunskapens makt, intressegrupper, tankesmedjor, europeiska skuld- och bankkrisen, relationen mellan EU-institutioner, demokrati, öppenhet

Doktorand Antti Ronkainen, tfn +35850448 8579, antti.ronkainen@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: EU-valen, monetära unionen, integration Europeiska Centralbanken och ekonomisk politik

Forskardoktor Rūta Kazlauskaitė, ruta.kazlauskaite@helsinki.fi (engelska)
Nyckelord: Polen, EU-valen i Polen, högerpopulism i Polen, känslor i medias mobilisering

Professor Niklas Jensen-Eriksen, tfn +35850 583 6801, niklas.jensen-eriksen@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: Europeisk ekonomisk och företagshistoria

Professor i europeisk historia Laura Kolbe, tfn +35850 318 2799, laura.kolbe@helsinki.fi (finska, svenska, engelska)
Nyckelord: europeiska idéer och identiteter, städer, politiska rörelser, nationella idéer, folkrörelser, kulturarv, historiepolitik 

Biträdande professor Kristiina Brunila, tfn +35850 310 9827, kristiina.brunila@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: EU:s utbildnings-, jämställdhets- och ungdomspolitik

Doktorand Ameera Masoud, tfn +35850 311 5763, ameera.masoud@helsinki.fi (engelska)
Nyckelord: integrationsutbildning, utbildning, anställningsbarhet, flyktingar och invandrare, jämställdhet

Experter vid spetsenheten Law, Identity and European Narratives (EuroStorie):

Direktör vid EuroStorie Kaius Tuori, tfn +35850 448 2564, kaius.tuori@helsinki.fi (finska, engelska)
Biträdande professor i europeisk idéhistoria
Nyckelord: historia, historiepolitik, identitet, rättvisa och dess historia, antiken och dess efterverkningar

Vicedirektör vid EuroStorie Reetta Toivanen, tfn +35850 318 5281, reetta.toivanen@helsinki.fi (finska, svenska, engelska)
Professor i hållbarhetsvetenskaper vid Helsingfors institut för hållbarhetsvetenskaper (HELSUS)
Nyckelord: hållbar utveckling, ungdomarnas synpunkt, flyktingar, minoriteter, mänskliga rättigheter ur en icke-jurists perspektiv, invandring, tvångssvenska, regional minoriteter, samer

Vicedirektör vid EuroStorie Pamela Slotte, pamela.slotte@helsinki.fi (svenska, engelska, finska, tyska)
Universitetsforskare, biträdande professor vid Åbo Akademi
Nyckelord: religions- och samvetsfrihet, mänskliga rättigheters historia och teori

Universitetsforskare Timo Miettinen, tfn +35850 318 2159, timo.pa.miettinen@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: EU, Europa, europeisk politik, EU-ländernas nationella politik, europeiska idéer och berättelser, europeisk historia, EU:s ekonomiska politik, europeiska ideologier

Universitetsforskare Jacob Giltaij, tfn +35850 416 0505, jacob.giltaij@helsinki.fi (engelska)
Nyckelord: mänskliga rättigheter ur ett historiskt perspektiv, flyktingforsknig, flyktingar som forskare, identitetspolitikens rötter

Forskardoktor Elisa Pascucci, tfn +35850 556 0063, elisa.pascucci@helsinki.fi (engelska)
Nyckelord: immigration, migration, asyl, humanitär hjälp

Forskardoktor Pedro Magalhães, tfn +351 91211 11425, pedro.tereso@helsinki.fi (engelska)
Nyckelord: politisk filosofi, speciellt tyskt modernt politiskt tänkande, den samtida politiska situationen I södra Europa och Tyskland

Forskardoktor Paolo Amorosa, tfn +35850 448 8854, paolo.amoroso@helsinki.fi (engelska)
Nyckelord: internationell rätt och politik, mänskliga rättigheter, internationella institutioner ur ett samtida och historiskt perspektiv, speciellt i amerikansk eller italiensk kontext

Forskardoktor Ville Erkkilä, tfn +35850 379 7178, ville.erkkila@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: användningen av historia i ideologier, EU-motståndare

Doktorand Laura Sumari, tfn +35850 448 8913, laura.sumari@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: immigration, flyktingar och människors säkerhet och osäkerhet och deras upplevelser, känslan av säkerhet  

Doktorand Mehrnoos Farzamfar, tfn +35850 311 4852, mehrnoosh.farzamfar@helsinki.fi (engelska)
Nyckelord: migration/immigration och dess relation till mottagarlandets säkerhet, säkerhet

Doktorand Tuukka Brunila, tfn +35850 328 6710, tuukka.brunila@helsinki.fi (finska, engelska)
Nyckelord: populism, liberalism, politisk teori