Tvåspråkighetsdekaner

Teologiska fakulteten: prodekanus Elina Vuola
Juridiska fakulteten: dekanus Pia Letto-Vanamo
Medicinska fakulteten: prodekanus Tiina Paunio
Humanistiska fakulteten: prodekanus Jussi Pakkasvirta
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: dekanus Kai Nordlund
Farmaceutiska fakulteten: prodekanus Yvonne Holm
Bio- och miljövetenskapliga fakutelten: prodekanus Helena Åström
Pedagogiska fakulteten: dekanus Johanna Mäkelä
Statsvetenskapliga fakulteten: dekanus Hannu Nieminen
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: prodekanus Janna Pietikäinen
Veterinärmedicinska fakulteten: prodekanus Olli Peltoniemi