Doktorand forskare Christine Namdar ansluter sig till Growing up Radical? projektet

Christines doktorandforskning undersöker utsatta unga människor och deras potential som förändringsmakare och framtida ledare.

Christine Namdar är doktorand för projektet ”Att växa upp radikalt? Utbildningsinstitutionernas roll i att vägleda unga människors världsbildskonstruktion”, som delvis genomförs vid University of Oxfords, Helsingfors, Stockholm, samt Åbo Akademi, institution för pedagogik och sociologi mellan 2018-2023 och finansieras av Finlands Akademi.

Christine är även lektor vid Helsingfors universitet på utbildningsavdelningen och knuten till sociologiska institutionen vid Åbo Akademi. Tidigare har hon arbetat som forskare vid Warwick Business School, Center for small and medium-sized enterprises, där hon undersökt företagens känsla av samhällsansvar. Hon har också forskat vid krigsförbrytartribunalen i Haag och tittat på faktorer som påverkar initiativ för att ta itu med sociala orättvisor inom ramen för internationell rätt.

Christine har en BA och MA i forskning i sociologi från University of Warwick, samt en kandidatexamen i pedagogik från Stockholms universitet. Hon har även studerat vid Lunds universitet. Hennes Ph.D. forskning tittar på ungdomars positiva potential och förmåga som förändringsagenter. Hon säger, "Ungdom i allmänhet betraktas sällan i termer av deras positiva potential, även om retoriken handlar om att de är vår framtid".

Hennes forskningsintressen inkluderar tjänstebaserat lärande, existentiella och andliga frågor i utbildningsmiljöer, samt att utvärdera framgångsrika avradikaliseringsprocesser i samhället. Hon forskar också aktivt om servicebaserade projekt i skolor och samhällen som främjar ungdomars roll som transformativa förändringsagenter.

I november 2022 kom forskarna av ”Growing up radikal? Utbildningsinstitutionernas roll i att vägleda unga människors världsbildskonstruktion” bjöds in att presentera och diskutera med Slovakiens Premiärminister Eduard Heger och deras utbildningsminister Ján Horecký om utbildningens roll för att förhindra radikalisering i samhället

Forskning - https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/christine-namdar/activiti…

Twitter - twitter.com/NamdarTina