Sök till fakulteten

Är du intresserad av

  • hur religioner påverkar individer och samhällen?
  • hur religioner och världsåskådningar påverkar kulturens utveckling?
  • vilka faktorer som styr etiska frågeställningar och moralval?
  • vilken roll religioner och världsåskådningar spelar i konflikter och fredssträvanden?

Kunskap och förståelse om religion och världsåskådningar ger Dig redskap att förstå världen!

Kandidatstudierna i teologi ger grundkunskaper som sedan kan fördjupas i fortsatta studier. Målet är att studenten fortsätter sina studier efter kandidatexamen och avlägger magisterexamen.

Helsingfors universitet har nya utbildningsprogram. De nya programmen erbjuder studenterna mångvetenskaplig kompetens och större valmöjligheter. Läs mer om de nya utbildningsprogrammen på Helsingfors universitets webbsidor om utbildningsutbudet

Detaljerade ansökningsanvisningar hittar du på webbplatsen Sök till uni och Studieinfo.fi.

Om du har frågor om antagningen kan du kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice