Utbildning

Teologiska fakultetens expertis bygger på en djupgående historiekännedom kombinerad med en tolkande dimension som är förankrad i dagens värld. Vi ställer vår sakkunskap till samhällets förfogande i samarbete med centrala arbetsgivare och samarbetspartner. Våra studerande placerar sig på arbetsmarknaden i uppgifter som väl motsvarar utbildningen.

Obs! Över­gångs­pe­ri­o­den av ut­bild­nings­re­form tar slut 31.7.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.