Teologiska fakultetens expertis bygger på en djupgående historiekännedom kombinerad med en tolkande dimension som är förankrad i dagens värld. Vi ställer vår sakkunskap till samhällets förfogande i samarbete med centrala arbetsgivare och samarbetspartner. Våra studerande placerar sig på arbetsmarknaden i uppgifter som väl motsvarar utbildningen.