Om fakulteten

Akademisk expertis i religion sedan 1640

Teologiska fakulteten utbildar experter på religioner, världsåskådningar och värderingar. Vårt uppdrag är att bedriva högklassig akademisk forskning och undervisning i historiska, begreppsliga och kulturella frågor som gäller religion och teologi. Teologiska fakulteten är ett internationellt vetenskapssamhälle och obundet när det gäller religiös åskådning och övertygelse.

I fråga om antalet studenter hör vi till Europas största inom teologi. Fakulteten har uppåt 1 500 grundexamensstuderande och forskarstuderande sammanlagt. Årligen utexamineras cirka 150 filosofie magistrar och cirka 15 teologie eller filosofie doktorer. Fakulteten har cirka 100 lärare och forskare. Den externa finansieringens andel av fakultetens budget är mer än 40 %.

Vid fakulteten verkar 2014–2019 två spetsforskningsenheter som finansieras av Finlands Akademi: Spetsforskningsenheten för reson och religiöst erkännande och Spetsforskningsenheten för ändringar i heliga skrifter och traditioner. Vid fakulteten verkar också tillsammans med Humanistiska fakulteten 2018–2025 spetsforskningsenheten som finansieras av Finlands Akademi: Mellanösterns forna imperier. Mera information om fakultetens forskning och spetsforskningsenheter hittas på nätsidan under Forskning.