Coworking Basement

Coworking Basement är ett öppet, avslappnat och inspirerande samarbetsutrymme för alla som ligger på bottenvåningen i Tiedekulma.

Coworking Basement ligger i Tankehörnans nedre våning och är en avslappnande och inspirerande lokal för både självständigt arbete och grupparbete. Lokalen är öppen under Tankehörnans öppettider och kan användas av alla. Slå dig ner och jobba ensam eller tillsammans med andra!

Vär­dar

Var inte rädd att be värdarna om hjälp ifall du funderar på något eller vill berätta vad du tycker om Basement. Du kan till exempel be värdarna om arbetsredskap, laddare eller åsikter om Tankehörnans mest inspirerande evenemang.

Grupp­ar­be­te

I Basement finns separata områden för grupper, av vilka merparten kan användas enligt principen "first come first served".

Grupparbetshörnan

  • Hörnan är en del av det allmänna arbetsutrymmet, så den är inte ljudisolerad. Därmed lämpar den sig inte för arbete som är mycket konfidentiellt eller kräver tystnad.
  • Du kan boka hörnan i din egen Outlook-kalender.
  • Om ingen har bokat hörnan är den öppen för alla.
  • När din bokade tid börjar kan du fritt gå till hörnan och börja jobba. Bokningen annulleras om du inte är på plats inom 15 minuter efter att den bokade tiden börjat.
  • Var vänlig och städa upp efter dig innan du går.

Själv­stän­digt ar­be­te

I det nya Basement finns särskilda områden för självständigt arbete, och du kan själv vilket du föredrar. Även grupparbetesområdena är öppna för alla, men ge grupperna förtur om de andra platserna är upptagna.