Hope for Globe

Tiedekulma - Ilmaston muuttujat

Det finns knappast ett varmare ämne än klimatet. Vi behöver alla senast nu utvärdera vår egen roll i klimatförändringen. Hurdan är en hållbar vardag? Hur anpassar sig Finland till förändringarna? Och vilken betydelse har klimatförändringen globalt?

I Tankehörnans Hope for Globe ger kunskap hopp om en bättre framtid. I evenemangen diskuteras klimatförändringens inverkan på matproduktionen, Östersjöns välmående, samhället och individen. Tillsammans med toppexperter erbjuder vi också verktyg som stöder hållbara val.

Hope for Globe organiseras nästa gång i våren 2020.

Titta på videor från tidigare Hope for Globe evenemang på Tankehörnans YouTube-kanal.