Tankehörnans prislista

Stage (gatunivå)

  • 2 h: 908 €

Fönster (gatunivå)

  • 2 h: 370 €

Think Lounge (2. vån.)

  • 2 h: 370 €
  • 3 h: 555 €

Möteslokaler S, M och L (2. vån.)

  • 2 h: 115 €
  • 4 h: 199 €

Vaktmästar- och garderobtjänster, extrastädtjänster, videotjänster och catering är extratjänster, som Tankehörnans samarbetspartner debiterar skilt.