Försvunna, utrotningshotade, räddade

Fotografen Perttu Saksa har fotograferat djur i Helsingfors universitets naturvetenskapliga centralmuseums skelettsamling som människan hotar utrota. En del av djuren härstammar från andra kontinenter eller från långt tillbaka i historien, medan andra är bekanta arter. I samlingen ingår arter som har försvunnit från hela planeten, arter som befinner sig i svårigheter och arter som hittills har räddats från att utrotas.

Havsörnen representerar utöver situationen lokalt även hopp. I Finland väcktes medvetandet om dess nödläge i tid. Det hatade skadedjuret och rovdjuret som hotades av miljögifter blev en fridlyst art vars antal ungar började försiktigt tillta igen efter 1970-talet.

Helsingfors universitet och Luomus deltar i artskyddet och utvecklingen av naturskyddsmetoder, särskilt genom att producera och tillhandahålla tillförlitlig information. Utan att följa upp arter och förstå de förändringar som sker i naturen är det inte möjligt att bereda något skydd för arterna.

De naturvetenskapliga nationalsamlingar och det material som upprätthålls av Luomus är naturens minne. Under klimatförändringens och artförlustens tidevarv är de viktigare än någonsin.

Perttu Saksa är en prisbelönad fotograf och bildkonstnär. I sin konst fokuserar han på förhållandet mellan människan och miljön samt på naturhistoria och naturvetenskapliga samlingar.

Fotoutställningen är öppen fram till den 30 november 2023 under Tankehörnans öppettider. Utställningen är avgiftsfri.