Utbildningsutbud

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom har två sökmål:

  1. ett bredare sökmål samhällsvetenskaper med studieinriktningarna journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi samt rättsvetenskap
  2. och sökmålet socialt arbete med studieinriktningen socialt arbete.

Programmet är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Läs mer om vetenskapsområdena. Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Efter att du har avlagt studierna i kandidatprogrammet erhåller du en politices kandidatexamen (pol. kand.).

Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid HU. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett gemensamt program för Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Magisterexamen (pol.mag.) beviljas av statsvetenskapliga fakulteten. Inom magisterprogrammet kan du fördjupa dig inom ett eller flera av fem vetenskapsområden (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi och statskunskap), samtidigt som du har möjlighet att ta del av ett omfattande utbud av tematiska helheter i en mångvetenskaplig miljö. Avlagd magisterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildning. Studerande som har avlagt magisterstudier i socialt arbete erhåller socialarbetarbehörighet.