En in­ter­na­tio­nell ex­a­men

Studier som du avlägger utomlands är en naturlig del av din examen. Studierna ett sätt att bredda på din expertis och dina erfarenheter under din studietid på ett sätt du inte kunde göra vid Helsingfors universitet. Internationella studier ger dig i bästa fall ett ökat intresse för omvärlden, förståelse för olika kulturer, vänner i många länder, internationella nätverk, förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden samt fördjupade språkkunskaper.

Svenska social- och kommunalhögskolan välkomnar studerande från alla nordiska länder. Undervisningen sker på svenska, med undantag för ett antal kurser på engelska. Huvudämnen är journalistik, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi och statskunskap.

Soc&kom är med i NORDPLUS ämnesnätverk inom socialt arbete och socialpolitik, journalistik, medier & kommunikation, och socialpsykologi, liksom i det öppna nordiska universitetsnätverket NORDLYS. Erasmus–avtal har ingåtts även med några nordiska universitet och högskolor. I flera avtal ingår också lärarutbyte.

Genom nätverken är det möjligt att söka som utbytesstuderande för en termin, för ett läsår eller för en speciell kurshelhet.  T.ex. arrangeras kursen Foreign Reporting under varje hösttermin. Kursen hade en skild ansökningstid.

Ansökan för utbytesstudier görs online. Ansökan för höstterminen eller för hela läsåret skall göras senast 15 maj, och för vårterminen senast 15 oktober. Onlineblanketten finns tillgänglig på nätet i god tid före ansökningsfristen.

Det är även möjligt att ansöka om en termin eller två som gäststuderande. Gäststuderande är de vars universitet inte har ett avtal om utbyten med Soc&kom. För detta finns en särskild blankett.

Den som är intresserad av att ta en hel examen vid Soc&kom, bör vända sig till studiebyrån och ansöka inom utsatt tid.

Genom att komma till Soc&kom som utbytes- eller gäststuderande har den studerande tillgång till både en trivsam studiemiljö vid en mindre enhet och alla de fördelar som det innebär att studera vid Finlands största universitet. Kurser kan läsas vid Soc&kom, vid statsvetenskapliga fakulteten och i viss mån vid andra fakulteter, på svenska, på engelska, och även på finska för den som behärskar språket.

Utlandsvistelsen kan förverkligas på många olika sätt. Det kan handla om utbytesstudier på några veckor, månader eller ett år, en praktik utomlands eller en intensivkurs. Viktigas är att du kommer ihåg att studierna utomlands räknas som en del av din examen här hemma. Det betyder att det behövs en noggrann planering av dina studier utomlands och när och på vilket sätt utlandsstudier passar just dig och dina studier.  En god tumregel är att börja planeringen i god tid, helst mer än ett år i förväg. Ifall du funderar på utbyten utanför Europa bör planeringen inledas t.o.m. två år i förväg. Mer information får du när studierna börjat.

Kom ihåg att internationell verksamhet inte begränsas enbart till att åka utomlands. Du har även bra möjligheter att delta i internationell verksamhet medan du avlägger dina studier i Helsingfors.

Soc&kom erbjuder kurser på engelska var även internationella studerande deltar. Kurserna ger ofta ett bredare perspektiv på ditt eget ämne i och med att de internationella studerandena har med sig nya infallsvinklar från sina hemland. Kurserna hittar du på Weboodi. Kontakt med internationella studerande vid Soc&kom och deltagande i undervisningen på engelska förbereder dig också för studier utomlands.

Du kan också ansöka om att vara en av Soc&kom två internationella tutorer som är kontaktpersoner för våra internationella studerande.  Om du vill vara en av de första som tar emot våra internationella studerande kan du ansöka om att var pick-up person i januari eller augusti. Speciellt ifall du funderar på att göra ett utbyte kan det vara otroligt nyttigt att träffa någon på förhand och fråga en expert om ditt kommande gästuniversitet. Du kan också gå med i olika internationella föreningar som finns vis studentkåren t.ex. Erasmus Student Network, AEGEE (European Students' Forum) eller AIESEC.

Soc&kom har en kommission för internationella ärenden var internationaliseringen på högskolan diskuteras. I kommissionen finns tre studerande representanter och man får gärna skicka in idéer om att förbättra internationalisering på högskolan till den internationella planeraren.