Att studera vid Svenska Social- och kommunalhögskolan ger dig kunskaper du behöver på arbetsmarknaden. Av tidigare studerande som tagit sin kandidatexamen mellan 2000-2014 är endast 1,5 % arbetslösa.

Soc&kom har cirka 450 studerande och cirka 50 anställda. Högskolan har en stark nordisk och internationell inriktning och den nordiska välfärdsmodellen är en viktig dimension i undervisningen och i forskningen.