Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Här kan du avlägga en politices kandidatexamen, d.v.s. en lägre högskoleexamen, som omfattar 180 studiepoäng. Efter avlagd kandidatexamen har du rätt att direkt utan skilt inträdesprov fortsätta dina studier i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper vid statsvetenskapliga fakulteten (med undantag för rättsvetenskap).

Högskolan erbjuder varierande vetenskapsområden och har ca 450 studerande.