Studier som du avlägger utomlands är en naturlig del av din examen. Studierna ett sätt att bredda på din expertis och dina erfarenheter under din studietid på ett sätt du inte kunde göra vid Helsingfors universitet. Internationella studier ger dig i bästa fall ett ökat intresse för omvärlden, förståelse för olika kulturer, vänner i många länder, internationella nätverk, förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden samt fördjupade språkkunskaper.