Statsvetenskap med förvaltning

Studier i statskunskap ger dig kunskap om de villkor som gäller för den moderna demokratin. Inom statskunskapen vid Soc&kom studerar du aktörer, strukturer och processer inom politik och förvaltning. Studierna är inriktade på relationerna och ansvarsfördelningen mellan kommuner, regioner, staten och överstatliga organ.

Du får också insyn i samhällelig organisering och i institutioner i allmänhet, såsom partiväsendet, pressen och intresseorganisationerna. Makt och inflytande är centrala begrepp, vilka ofta används som  utgångspunkt i studier av politiska fenomen.