Svenska social- och kommunalhögskolan har tre publikationsserier; Skrifter, Meddelanden och Notat. De publiceras i första hand elektroniskt.