Forskningsverksamheten vid Svenska social- och kommunalhögskolan leds av högskolans forskningsråd. Rådet består av forskningschefen, en lärare från varje vetenskapsområde, två representanter för forskarna vid högskolan och högst tre övriga medlemmar. Servicekoordinator Minna Lehtola är sekreterare för forskningsrådet.

Medlemmar i forskningsrådet mandatperioden 2014-2017:

Ordförande: Prorektor, forskningschef Stefan Sjöblom