Urvalsproven ordnas i slutet av maj
Urvalsproven för dem som söker till Soc&kom ordnas i slutet av maj. Observera att det inte kommer någon kallelse till provet.

Urvalsprovet för sökmålet socialt arbete ordnas onsdagen den 22 maj i Helsingfors och Vasa. Den exakta platsen för provet publiceras senast en vecka före provet. 

Ansökningsinformation för sökmålet social arbete.

Urvalsprovet för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper ordnas den 23 maj. Den exakta platsen för provet publiceras senast en vecka före provet. 

Ansökningsinformation för sökmålet samhällsvetenskaper.

Läs också anvisningarna för dem som deltar i urvalsprov.