Nordens största center för naturvetenskaplig kunskap är beläget på Campus Gumtäkt. Forskningen som bedrivs i Gumtäkt håller hög internationell standard och undervisningen ges och utvecklas av framstående naturvetare. Viktiga områden är rymdforskning, data science, atmosfärvetenskap, stadsforskning, materialforskning och nanovetenskap samt lärarutbildningen.