En universitetsexamen uppskattas fortfarande på arbetsmarknaden, och en utbildning vid Helsingfors universitet ger dig de färdigheter som behövs för framgång i arbetslivet. Helsingfors universitet följer upp sina studenters karriärer fem år efter examen. Studenter som utexaminerats 2011 tillfrågades om sin sysselsättningssituation 2016. De flesta som besvarade enkäten var nöjda med sin examen och sitt nuvarande arbete.