Placering-i-arbetslivet

En universitetsexamen uppskattas fortfarande på arbetsmarknaden, och en utbildning vid Helsingfors universitet ger dig de färdigheter som behövs för framgång i arbetslivet. Helsingfors universitet följer upp sina studenters karriärer fem år efter examen. Studenter som utexaminerats 2011 tillfrågades om sin sysselsättningssituation 2016. De flesta som besvarade enkäten var nöjda med sin examen och sitt nuvarande arbete.

Karriärservicen följer upp hur de utexaminerade placerar sig på arbetsmarknaden. Karriäruppföljningen inleds fem år efter examen (magistrar eller kandidater som avslutat sina studier) och två–tre år efter doktorsexamen, och görs därefter vartannat år. Alla rapporter finns på finska.

  • Rapporten om karriäruppföljning 2016 innehåller:
    1. Intro: Information om enkäten för karriäruppföljning & utveckling av rapporteringen vid Helsingfors universitet 2016-17
    2. Stöd för analysen: Utvecklingen av arbetsmarknaden för högutbildade på 2000-talet
    3. Helsingfors universitets karriäruppföljning. 2003–2011 avlagda högre högskoleexamina, farmaceut- och barnträdgårdslärarexamina.
     
  • Karriär- och arbetsmarknadsundersökning bland HU:s ut examinerade med högre högskoleutbildning år 2009 genomförd år 2014: diaserie om förfrågningens resultat vid HU

Svenskspråkiga utexaminerade från Helsingfors universitet får oftast arbete som motsvarar utbildningsnivån. Bara 1,6% av de svenskspråkiga magistrarna är arbetslösa. Det här framgår ur en undersökning om hur svenskspråkiga som avlagt en högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet under perioden 2000-2009 placerat sig på arbetsmarknaden - Vad gör du nuförtiden. Läs mera om studien.

Dataskyddsbeskrivning för karriäruppföljningsenkäten för personer som avlagt högre högskoleexamen eller en så kallad avslutande lägre högskoleexamen vid ett finländskt universitet.

Ny integritetspolicy (på finska) som överensstämmer med EU: s nya generaldirektiv för dataskydd (GDPR). Kommer snart att uppdateras på svenska.